Gå tilbake til:
Du er her:
Nøstegaten 65A bilde

Nøstegaten 65A

Det antikvariske bymiljøet kan sees som en sosial arkitektonisk ramme og historieformidler ved rehabilitering (2 hus) og moderne fortetting (2 nybygg) av Nøstegaten 65A i dette gamle trehuskvartalet.

Energi
De to gamle husene er meget dårlig isolert. Et viktig mål i prosjektet er å finne en god, økonomisk løsning for etterisolering som også tar antikvariske hensyn, og samtidig tilfredsstiller brannkravene. Ved å høste erfaringer med nye løsninger i Nøstegaten 65A, kan dette føres videre i andre prosjekter i den gamle trehusbebyggelsen. I de to nye husene vurderes å bruke superisolasjon for å maksimere gulvarealet siden leilighetene er små. De to eksisterende husene oppvarmes i dag med elektriske ovner. Strategien er å isolere husene så godt som det er økonomisk forsvarlig (lavenergi/passivhus) for deretter å etablere et vannbasert anlegg basert på jordvarme.

Konstruksjon og materialer
De to nye husene vil bruke prefabrikkerte bygningselement av massivtre (dekker) og stenderverk (vegger). En trang bysituasjon uten lagringsplass på tomten gjør at effektiv logistikk og rask byggetid er avgjørende faktorer for et vellykket prosjekt. Målet er å utvikle forbilledlige løsninger for denne typen urbant trebyggeri i samarbeid med blant andre Treteknisk Institutt.

Areal og transport
Arealeffektive planløsninger, to sykkelparkeringer per boenhet og ingen parkeringsplasser for bil. Gangavstand til Torgalmenningen med barnehager, skoler, butikker, kollektivtransport og post i umiddelbar nærhet gir lave klimagassutslipp.

Byggherre: Sandviken Vedlikehold AS. Arkitekt: OPA Form Arkitekter

For mer informasjon: www.arkitektur.no/nostegaten-65a