Gå tilbake til:
Du er her:
Rådalslien bofellesskap bilde

Rådalslien bofellesskap

Rådalslien bofellesskap er det første pilotprosjekt i Framtidens byer i Bergen. Det har både massivtrekonstruksjoner og passivhusstandard og er et prosjekt med omsorgsboliger for funksjonshemmede.

Mål
Et viktig mål for prosjektet har vært at det skal vær tilgjengelig og synlig. Ønske har vært å gi form til et energieffektivt bygg som er vakkert og har gode helhetlige kvaliteter slik at det kan være et inspirerende eksempel for andre. Bofellesskapet inneholder 10 leiligheter for psykisk utviklingshemmede fordelt over to plan. Det er lagt stor vekt på å få til godt bo- og arbeidsmiljø som også er driftsgunstig. Bergen Bolig og byfornyelse har satset på å bygget et miljøvennlig bygg i samsvar med kommunens klima- og miljøhandlingsplan.

Om prosessen
I utviklingsprosessen deltok Treteknisk institutt, SINTEF Byggforsk, produsenter og bransjeorganisasjoner. Prosessen har båret preg av entusiasme. Det har etterhvert fremstått som et attraktivt demonstrasjonsprosjekt, og det har resultert i en rekke befaringer/visninger, seminarer etc. Det har også vært hyppig publisert i media. Stor informasjonspredning både regionalt og nasjonalt og solid kompetanseheving om passivhuskonseptet og om anvendelse av massivtre.

Reduserte klimagssutslipp dokumentert ved klimagassregnskap
Pilotprosjektet har som mål å kutte klimagassutslippene med 50% sammenliknet med vanlige byggeprosjekter. Det stilles strenge krav både til energibruk, klimavennlige byggematerialer og tilrettelegging for redusert transport til og fra bygget. Oppfølging og etterprøving av faktisk energibruk ved bruk vil bli gjort ved en driftsevaluering som er planlagt høsten 2012.

Byggherre: Bergen Bolig og Byfornyelse KF Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS

Prosjektet ble ferdigstilt i januar 2011.

Mer info: Rapport, foto, klimagassregnskap, tegninger etc. http://www.arkitektur.no/radalslien-bofellesskap?page=5

Vedlegg

Nøkkeltall

Areal: 1 011 m2 oppvarmet BRA

Energi: Netto energibehov: 78 kWh/m2 år. Levert energibehov: 64 kWh/m2 år. Isolasjon yttervegg 359- 400mm, tak 400mm og gulv 350mm- 400mm.

Energikilder: Netto energibehov: 78 kWh/m2 år. Levert energibehov: 64 kWh/m2 år. Varmepumpe som hovedkilde og el som sekunder kilde

Kostnader og støtte: Totalkostnader (eks. tomt): 35 mill. NOK