Gå tilbake til:
Du er her:
Søreide Skole bilde

Søreide Skole

Søreide skole er Bergens første klimavennlige skolebygg. Det er Bergens andre pilotprosjekt i Framtidens byer bygget som passivhus og i tre som hovedsaklig material.

Nye Søreide skole skal huse 600 elever fra 1. til 7. trinn fordelt på 3 deler med felles område mellom hver del. I tillegg til en flerbrukshall og baser til de ulike klassetrinnene, skal det bygget inneholde kjøkken, bibliotek, verksted, musikk og formingsrom. Både skole og flerbrukshall bygges med passivhusstandard som konstruksjoner av tre og lavkarbonbetong. Dette bidrar til at klimagassutslipp fra bygningsmaterialene nesten halveres.

rosjektet er organisert som OPS. Dette betyr at Skanska i tillegg til å bygge bygget, skal eie og drifte det i 25 år, mens Bergen kommune er leietaker og overtar bygget etter denne perioden.

Energi
Det benyttes solfangeranlegg og varmepumpe, luft-vann, til oppvarming av rom og tappevann. Spisslast dekkes av elektrisitet. I fellesarealer vil det benyttes detektorer for tilstedeværelse som styrer belysningen. Det er også lagt inn dagslysstyring på de ytterste lysrekkene i basene.

Det er valgt en yttervegg konstruksjon med 250-350 mm. isolasjon og U-verdi på 0,15W/m2K. I gulv mot grunn er det nedstøpt minst 150 mm varmeisolasjon/EPS med U-verdi: 0,15 W/m2K.

Konstruksjon og materialbruk
Flerbrukshall og bæresystem over plan 1 i undervisningsdelen er i i søyler og dragersystemer av limtre. I dekker i plan 2 benyttes fagverk med "Sotrabjelken" som produseres lokalt. Yttervegger er bygget som prefabrikkerte elementer med 48x300 stendere. Løsningene gir og kort byggetid.

Areal- og transport
Redusert bilparkering og økt antall sykkelparkeing.

Prosjektering: Arkitekt, Asplan Viak AS. Byggherre, Skanska Eiendomsutvikling

For mer fakta samt, tegninger klimagassregnskap etc se. http://www.arkitektur.no/soreide-skole

Videre på internett

Nøkkeltall

Areal: Område 7910 m2 fordelt på 600 elever.

Energi: Netto energibehov: 66 kWh/m2 år. Levert energi: 50 kWh/m2 år.

Kostnader og støtte: 202 MNOK byggekostnad. Total byggekostnad per m2 oppvarmet areal: NOK 26350.