Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune satser på tre

Det vert satsa på moderne, urban bruk av tre Bergen.

Bergen International Wood Festival vert arrangert for sjette gong i vår. Bergen er med i nettverket Nordiske trebyer og i Treklang, eit lokalt samarbeid for å fremje bruk av tre.

I Bergen vert det satsar på moderne og urban bruk av tre for å utvikle Trebyen Bergen. Bergen kommune har i mange år hatt programmet Tid for Tre og nære samarbeid med lokale aktørar som har kunnskap om og interesse for bruk av tre, andre norske og nordise byar for å auke kunnskap og interesse. Vi ser og kvart år ulike flotte kreasjonar i tre i sammarbeid med utdanningsinstitusjonane i Byen. Arkitekstudentane har bygd Tubakuba på Fløyen som kan brukes av den som vil. Men bare barnefamiler får overnatte.

Nordiske Trebyer

Bergen kommune er ein aktiv deltakar i Nordiske Trebyer. Nordiske Trebyer fremjar moderne, urban bruk av tre og utbyter erfaring når det gjeld bruk av tre i moderne byggeri mellom dei nordiske landa.

Les meir om Nordisk Trebyer

Treklang

Treklang er eit fellesprosjekt for å fremje bruk av tre som materiale i Bergensregionen. Det er eit samarbeid mellon Høgskolen, Kunst- og designhøgskolen, Arna Videregende skole, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommmune.

Les meir om Treklang: http://www.bergenwood.com/

Bergen Internasjonal Wood Festival

Bergen Internasjonal Wood Festival arrangeras annakvart år i Bergen. Det er Kunst.- og designhøgskolen i Bergen som er primus motor for arrangementet.

Les meir om festivalen i 2016