Gå tilbake til:
Du er her:
Buekorps og folk i Welhavens gate
GATEFEST: Sydnæs Bataljon og Nygaards Bataljon trommet i gang feiringen på Møhlenpris. Flere hundre beboere møtte opp for å ta i bruk det oppussede byrommet.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Fest på Møhlenpris etter tre år med graving

Nabolaget er blitt kraftig oppgradert. Lørdag 19. oktober ble dette ble feiret med offisiell åpning og gatefest.

Marianne Lindau Langhelle, sekretær i Møhlenpris gateforum
FORNØYD BEBOER: – Det er blitt kjempeflott her, sier sier Marianne Lindau Langhelle, sekretær i Møhlenpris gateforum.
Bilde: Håvard Prestegården

Bråket fra anleggsmaskiner var byttet ut med sang og musikk. Gatefesten lørdag markerte slutten på tre års gravearbeid. Nå kan beboerne endelig ta i bruk sitt nye uteoppholdsareal.

– Er det én ting jeg tror er viktig her på Møhlenpris, og i andre deler av Bergen, så er det at vi må ta gatene tilbake. Fylle dem med folk og liv, heller enn bare tomme biler, sa byutviklingsbyråd Rune Bakervik under snorklippingen.

Hundrevis av Møhlenpris-beboere strømmet ut i gatene da festen startet. Med Sydnæs Bataljon og Nygaards Bataljon i spissen marsjerte de fra Trikkehallen opp til Welhavens gate. Her var det underholdning med bergensviser og skolekorps, og det var matservering, leker og aktiviteter gjennom hele ettermiddagen.

Ingen fortauskanter

Det er deler av Zetlitz gate og Welhavens gate som nå er blitt fornyet. Både Møhlenpris-beboere, Graveklubben og kommunen har engasjert seg for å skape en ny type byrom i Bergen: Zetlitz gate og Welhavens gate er blitt sambruksområder.

Det betyr at det ikke lenger er definerte områder for gående, kjørende og syklende. Det er ingen fortauskanter eller skilt som skiller ulike typer trafikanter. I stedet vil gatedekket, trær og ny møblering i gatene vise hvordan en skal oppføre seg.

Før gravingen sto biler parkert langs de smale fortauene. Nå er gaterommet åpnet opp. Gamle bosspann er fjernet til fordel for nye plantekasser og bossug. Beboerne har fått benker og bord der det før var parkeringsplasser. I denne delen av Møhlenpris finnes det ikke lenger parkeringsplasser, men det er fortsatt lov å kjøre bil.

 

SE VIDEO FRA FEIRINGEN:

Første fase i Bilfri bydel Møhlenpris

Welhavens gate før gravearbeidene
FØR: Slik så Welhavens gate ut før oppgraderingene: Parkeringsplasser på hver side av gaten, og mindre plass for folk.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

– Det er blitt kjempeflott her. Det er viktig å få til et gatetun på en så sentral møteplass i bydelen vår. Jeg håper dette bare er begynnelsen, sier Marianne Lindau Langhelle, sekretær i Møhlenpris gateforum, som er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger i bydelen.

Og dette er begynnelsen. Opprustingen av Welhavens gate og Zetlitz gate er første fase i prosjektet Bilfri bydel Møhlenpris.

Møhlenpris skolekorps
LOKALE MUSIKANTER: Møhenpris skolekorps fikk aller mest applaus fra publikum.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Dette skjer fremover

Målet med prosjektet er å legge til rette for lek og opphold i gatene på Møhlenpris og redusere biltrafikken til et minimum. Det betyr blant annet færre parkeringsplasser for privatbiler og bedre plass for gående og syklende. Arbeidet med å gjøre området mest mulig bilfritt fortsetter i tett dialog med beboerne.

– I tiden framover skal vi se systematisk på hele Møhlenpris og samle inn masse informasjon som kan hjelpe oss med å finne løsninger for trafikkmønster og gatebruk, parkering, materialbruk, beplantning, lek og opphold i gater og byrom, sier prosjektleder Lars Ove Kvalbein i Bymiljøetaten.

– Vi vil sikre at innbyggerne kan komme med innspill i hele denne prosessen og i en egen høring når forslagene er klare, sier han.

– Vi må ha en balanse. På den ene siden har folk reelle transportbehov. Samtidig er det dette som er vårt uteoppholdsareal. På Møhlenpris har vi ikke store terrasser eller hager. Det må være trygt å være ute i gatene, ikke minst for ungene våre, sier Langhelle i Møhlenpris gateforum.

Sykkelhangarer

Mye har allerede skjedd i forbindelse med Bilfri bydel Møhlenpris. Den siste tiden har det kommet flere nye plasser for bildeling og ladeplasser for elbiler. Om kort tid kommer en nyvinning i Bergen: Sykkelhangarer. Her skal beboerne kunne låse inn syklene sine, trygt og tørt.

– Vi aner ikke om det blir bra. Så her er vi helt avhengige av at dere forteller oss om det funker. Gi oss tilbakemeldinger, enten det er ros eller ris, oppfordret byråd Bakervik under åpningstalen.

Du kan følge med på alt som skjer i bydelen på prosjektsiden Bilfri bydel Møhlenpris.