Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av de moderne bosspannene
Åpningen av det nye moderne bossnettet den 26. oktober 2015 er en milepæl i byens rennovasjonshistorie. Sentrum har med dette fått tilført mange gode kvaliteter. Bergen er blitt renere, penere og sikrere.
Bilde: Torgeir Kårbø, BIR

Bidra til det grønne skiftet med smarte forbruksvaner

Grønn strategi for Bergen viser at vårt eget forbruk og avfall også har betydelige klimaeffekter. Dette gir oss ikke bare ansvar, men også en personlig mulighet.

Vi kan gjøre noe selv, helt uavhengig av hvilke klimaavtaler og bestemmelser myndighetene kommer frem til. Velger du en smartere levemåte og reduserer din avfallsmengde – så bidrar også du til det grønne skiftet.

Flere hevder at hva den enkelte gjør ikke betyr noe i den store sammenheng. Men vi er blitt mange mennesker i verden.

Vi må leve smartere

De aller fleste kan bare drømme om å leve slik vi gjør i Norden. Det er heller ikke mulig – eller smart. Verdens ressurser er endelig avgrenset. Det er energikrevende å vinne ut nye ressurser, produsere og transportere varer og avfall over lange strekninger. Verden er for liten til at alle kan leve som oss.

Dermed blir det også et ufravikelig faktum at vi må redusere vårt ressursforbruk, bruke mindre energi og leve smartere.

Mye tyder også på at vi selv kan få det bedre ved å legge om livsstilen. Samtidig er det en tilfredsstillelse å kjenne på at vi har gjort så godt vi kan, både for våre etterkommere og verden for øvrig.

Mengde og type avfall reflekterer vårt materielle forbruk. Hver dag forbruker vi noe som krever energi og produserer avfall.

Lønnsomt med riktig sortering

De er nokså logisk at mindre forbruk gir mindre avfall. Videre er det fornuftig å sortere og levere avfallet riktig. Rene avfallsfraksjoner kan lettere brukes til nye produkt. Dette er bra for miljøet og i tillegg lønnsomt. Les mer på BIRs hjemmeside:

Fra 2016 fikk også bergenserne differensiert avfallsgebyr. Dette betyr at du kan spare penger hvis du skaper lite restavfall og ikke trenger hentes hver uke. Hvis du kildesorterer ut glass/metall, papir/papp og plast – så blir det igjen langt mindre restavfall.

Plukkanalyser av restavfall, viser at det fremdeles kan kildesorteres bedre. Derfor blir det spennende å følge den positive trenden som følger av et smartere renovasjonsgebyr.

 

Heldigvis foregår det nå en generell omlegging både innenfor økonomi og rammeverk.

Trenden er omlegging fra lineær økonomi (råvareuttak-produksjon-forbruk-avfall –kast) til sirkulær økonomi. Her er regelen at ingen ting skal gå til spille. Fra avfall til ressurs er også navnet på regjeringens avfallsstrategi. Finner vi frem til nye måter å bruke avfallsressursene – kan det også gi nye smarte arbeidsplasser.

Se foredrag av Kari Aa, Miljødirektoratet på Byggavfallskonferansen i Oslo 27. jan. 2016 – (Pdf)

Bidra til det grønne skiftet med smarte forbruksvaner bilde
Rent praktisk kan vi legge om vårt levemønster mer i samsvar med avfallspyramiden som er hentet fra BIRs Avfalls- og ressursstrategi 2016-2030.
 

 

Vedlegg