Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen får ny klimastrategi

Bergen kommune har laget utkast til en ny klimastrategi. Nå ønsker vi dine meninger og innspill.

Grønn strategi er navnet på den gjeldende klima- og energihandlingsplanen for Bergen. I mars 2021 vedtok byrådet at det skal lages en oppdatert versjon av Grønn strategi. Her finner du dokumentene i byrådssaken.

23. juni 2022 vedtok byrådet å legge en oppdatert versjon av strategien ut til offentlig høring. Utkastet til ny klimastrategi kan du lese her

Byrådets hovedmål er at Bergen skal være tilnærmet utslippsfri i 2030. Dette innebærer et økt ambisjonsnivå i møte med klimakrisen, og en erkjennelse av at utslippene går ned i Bergen – men ikke fort nok. 

Dagens Grønn strategi ble vedtatt av bystyret i 2016. De fleste tiltakene i denne planen er enten gjennomført, eller er i ferd med å bli gjennomført. Her kan du lese sluttrapporten for Grønn strategi. Samtidig har vi fått mer kunnskap, og det er nå tydelig behov for langt sterkere tiltak om en skal klare å nå de svært ambisiøse målsettingene som bystyret har satt seg. 

Under beskrives prosessen med å utarbeide ny Grønn strategi. 

Tidsplan:

  • Oktober 2020: Klimaetaten skriver fagnotatet  som er grunnlaget for byrådssaken i mars 2021.
  • Oktober 2020 - november 2021: Klimaetaten samler kunnskap og skriver kunnskapsgrunnlaget for strategien.
  • Fra januar 2021: Arbeid i ulike grupper. Mer informasjon om gruppene finner du nederst på siden.
  • Mars 2021: Oppstartssak til byrådet
  • 2021-2022: Forslaget til klimastrategi utarbeides.
  • 23. juni 2022: Byrådet vedtok å legge utkastet til ny Grønn strategi ut til høring.
  • 19. september 2022: Frist for å gi innspill til utkastet.
  • 2022: Strategiens handlingsprogram utarbeides.