Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon
Illustrasjon: Helene Helland/Asplan Viak

Energi

«Vi trenger en storstilt utbygging av fornybar energi!»  

Sier strømselskapet. Klimastrategien sier at det viktigste vi gjør er å bruke energien smartere. Derfor må vi satse på energieffektivisering og småskala energiproduksjon lokalt. Hva mener dere?

  1. Hva mener dere er de største hindringene for å redusere energibruken i Bergen?
  2. Hva kunne gjort det enklere for dere å gjennomføre tiltak hjemme for å redusere energibruken og/eller produsere egen energi?
  3. Har dere innspill til hvordan vi i Bergen kan legge til rette for et rettferdig, sikkert og fornybart energisystem?

Trykk her for å komme til innspillskjema.