Gå tilbake til:
Du er her:
Katinka Wågsæther i Klimaetaten
INVITERER: Undervisningsopplegget er et samarbeid mellom Raftostiftelsen, Klimaetaten og Etat for skole i bergen kommune, forteller Katinka Wågsæther i Klimaetaten.
Bilde: Håvard Prestegården

Ber elever være med og lage Bergens nye klimastrategi

Niendeklassinger inviteres til å planlegge klimatiltak.

– Bærekraftig utvikling er en del av fagfornyelsen, og jeg vet at mange lærere lurer på hva det betyr for deres fag, sier Julie Ane Ødegaard Borge, undervisningsleder i Raftostiftelsen.

Nå har Raftostiftelsen og Bergen kommune laget et nytt undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling. Opplegget skal gjennomføres høsten 2021, og hensikten er at elevene skal få være med å forme Bergen kommunes nye klimastrategi.

Se video:

Skoler kan melde seg på nå

Målet er å gi elevene reell påvirkning på klimastrategien. Elevenes innspill skal tas med videre i strategiens handlingsprogram. 

I august vil ungdomsskolene i Bergen få en formell invitasjon til å delta, men om du er lærer og vil melde på niendeklassen din allerede nå, eller har spørsmål, kan du kontakte Katinka Wågsæther, rådgiver i Klimaetaten på e-post: katinka.wagsaeter@bergen.kommune.no.

– Dette blir en fantastisk mulighet til å lære om medborgerskap, bærekraft og fellesskapet, sier Wågsæther.

Slik er opplegget

Undervisningsopplegget foregår både på skolene og hos Raftostiftelsen. Først vil lærerne få mulighet til å delta på et kurs, der klimastrategien, klimaundervisning og praktiske øvelser står på agendaen. 

– Deretter blir elevene invitert til Raftohuset. Der jobber vi oss gjennom ulike stasjoner. Vi snakker sammen om kontroversielle temaer. Hva skal vi gjøre med klimaendringene? Hvem har ansvaret? Og hva i alle dager har det med menneskerettigheter å gjøre, sier Borge.

Julie Ane Ødegaard Borge i Raftostiftelsen
UNDERVISER: Julie Ane Ødegaard Borge i Raftostiftelsen forklarer at elevene skal bli kjent med sitt eget engasjement gjennom å lage nye forslag til klimatiltak og veie ulike tiltak mot hverandre.
Bilde: Håvard Prestegården

Elevene skal øve seg på å ta stilling til dilemmaer og å ta andres perspektiver i bruk.

Etter besøket på Raftohuset får lærerne levert et ferdig opplegg som elevene skal jobbe med videre på skolene. Elevene vil veie ulike klimatiltak opp mot hverandre og gi sine anbefalinger til kommunen. 

Senere blir det et avsluttende arrangement der elevene får se hvordan innspillene er tatt i bruk.

Alle niendeklasser i Bergen inviteres, men vi har begrensede plasser: Tre klasser fra hver bydel, totalt 24 klasser. Kontakt gjerne Katinka Wågsæther i Klimaetaten for mer informasjon.