Gå tilbake til:
Du er her:
Byrådet har lagt fram Grønn strategi bilde

Byrådet har lagt fram Grønn strategi

Grønn strategi – Klima- og energihandlingsplan for Bergen ble lagt fram av byrådet 26. mai. Dette er planen for hvordan Bergen kan bli fossilfri i 2030.

Historisk

Bergen fekk Norges første Klimaplan i 2000. I 2010 kom Bergens føste klima- og energihandlingsplan. Ei oppsummering av kva som er gjort av tiltak frå den planen ligg i vedlegg 2 til Grønn strategi.

Behandling av Grønn strategi

Eit utkast av Grønn strategi vart lagt på høyring av byrådet hausten 2015. Mange høyringsinspel er tatt til følge og nytt byråd har spissa planen. 26. mai vart den lagt fram av byrådet. Vidare politisk behandling fram mot endeleg vedtak vil vere behandlingi kommitte for byutvikling og behandling i bystyret. Truleg i september i år.

På denne sida ligg Grønn strategi med vedlegg for nedlasting.

Les også saken fra Byrådet her.

Vedlegg