Gå tilbake til:
Du er her:

Er i gang med prosjekt for å fase ut fossil gass

Klimaetaten i Bergen kommune har sammen med Klimapartnere Vestland og bGreen satt i gang et prosjekt for å kartlegge bruk av fossil gass til oppvarming.

Siden oljefyring ble forbudt 1. januar 2020 har gass overtatt plassen som den neste fossile oppvarmingsløsningen vi må ta tak i.

I forprosjektet har vi kartlagt omfanget av gassfyring i Bergen kommune. Vi har etablert kontakt med aktørene som fortsatt bruker gass, jobbet med informasjon om alternativer og støtteordninger slik at prosessene mot utfasing kan starte. 

Mer informasjon om arbeidet finner du i den nye rapporten “Kartlegging av gassforbrukere i Bergen”: