Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser grafene som viser klimagassutslippene i de ni sektorene i Miljødirektoratets statistikk.
GODE TALL: Bergenserne kuttet utslipp av nesten 90.000 tonn CO2 fra 2016 til 2017. Det tilsvarer en nedgang på 9,5 prosent. Tallene for 2018 kommer først neste år.
Bilde: Miljødirektoratet

Ny statistikk: Klimagassutslippene i Bergen ned nesten ti prosent

Flere elbiler og mindre kø på veiene gir store utslag i klimaregnskapet.

Bildet viser byrådene Julie Andersland og Anna Elisa Tryti
SKAL KUTTE MER: Klimabyråd Julie Andersland (til v.) og byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti gleder seg over et godt klimaregnskap for Bergen.- Vårt mål om en fossilfri by innen 2030 er innen rekkevidde dersom vi holder fast ved en grønn og bærekraftig politikk, sier Andersland.
Bilde: Vidar Langeland

Miljødirektoratets nye statistikk over klimagassutslipp i kommunene er nå publisert. Statistikken viser at utslippene gikk ned med 9,5 prosent i Bergen i 2017.

– Bergen går foran i arbeidet for en grønnere verden. Klimaambisjonene til dette byrådet er høye, men nå ser vi at de er oppnåelige. Vårt mål om en fossilfri by innen 2030 er innen rekkevidde dersom vi holder fast ved en grønn og bærekraftig politikk, sier Julie Andersland, byråd for klima, kultur og næring.

Mindre utslipp fra veitrafikken er den viktigste årsaken til nedgangen.

– Bergen er Norges (og verdens) elbilhovedstad. Til tross for befolkningsvekst har det vært en trafikkreduksjon på Bergens veier i 2017. Dette har bidratt til ikke bare spart tid for de som må kjøre, men også 12 prosent lavere utslipp, sier Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling

Bedring også etter 2017

Statistikken omfatter utslipp fra ni ulike sektorer. Som grafikken øverst i saken viser, står veitrafikken fortsatt for den klart største andelen av utslippene i Bergen.

– Gjennom et bedre kollektivtilbud og en mer bærekraftig byutviklingspolitikk, er vi sikre på at vi skal få utslippene fra biltrafikken enda lenger ned, sier Tryti.

Sjøfart utgjør den nest største andelen av utslipp i Bergen. Her viser statistikken at supplyskipene sørger for mesteparten. Deretter følger passasjertransport og cruiseskip.

– Etter 2017 har det kommet flere nye punkter for landstrøm til supplyskip, og flere er under bygging. Det vil si at utslippene fra supplyskipene mens de ligger til kai er på vei ned. Cruiseskipene skal få tilgang til landstrøm i 2020, sier Andersland.

Den tredje største utslippssektoren er “annen mobil forbrenning”. Her regnes utslipp fra snøscootere, anleggsmaskiner, traktorer og andre dieseldrevne redskaper. Disse tallene er basert på salgsstatistikken for diesel, og de er usikre, blant annet fordi diesel ikke nødvendigvis blir brukt i samme kommune som den er solgt.

Bedre beregningsmetoder

Måle- og beregningsmetodene for klimagassutslipp blir stadig forbedret. Det betyr at vi nå har bedre kunnskap enn noen gang før, men også at det ikke blir korrekt å sammenligne denne nye statistikken med tidligere års klimaregnskap. Dette er det imidlertid tatt høyde for i Miljødirektoratets nye statistikk, slik at tallene fra 2009 og frem til 2017 viser den reelle utviklingen.

Hovedmålet for Bergen er at Bergen skal være fossilfri i 2030.

Ny statistikk: Klimagassutslippene i Bergen ned nesten ti prosent bilde
NEDGANG: Denne grafen viser utviklingen av utslippene fra veitrafikken i Bergen. Nedgangen fra 2016 til 2017 var på 11,9 prosent.
Miljødirektoratet

 

Fakta om statistikken

Miljødirektoratet lager statistikk for klimagassutslipp i alle norske kommuner.

Statistikken omfatter de direkte utslippene av klimagasser i hver kommune.

Utslipp som fysisk skjer i utlandet, for eksempel ved produksjonen av en bil, er altså ikke med.

Utslippstallene er fordelt på ni ulike sektorer: energiforsyning, industri, olje og gass, oppvarming, veitrafikk, sjøfart, luftfart, annen mobil forbrenning, jordbruk og avfall og avløp.

Statistikken omfatter klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O).

Utslippstallene vises som CO2-ekvivalenter. Måleenheten brukes for å kunne sammenligne oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på atmosfæren.

Bergen kommune lager også et klimaregnskap for utslipp fra kommunens egen drift. Tallene for 2018 vil være klare i mai.

 

 

Flere artikler