Gå tilbake til:
Du er her:
Se hvordan Mindemyren endres når Bybanen kommer bilde
BYUTVIKLING: Denne illustrasjonen viser hvordan Bybanen, bilvei, sykkelvei og gangvei skal gå parallelt sammen med den åpne kanalen og de grønne områdene over Mindemyren.
Bilde: Sweco

Se hvordan Mindemyren endres når Bybanen kommer

Mindemyren vil knapt være til å kjenne igjen når alt står ferdig.

Bybanen til Fyllingsdalen er under bygging, og den skal etter planen være klar i 2022.

Denne uken startet anleggsarbeidet på Mindemyren. Etappen på rundt halvannen kilometer strekker seg fra Kronstad i nord til Kristianborg i sør. Her vil det komme store endringer i det som i dag framstår som et grått og nokså folketomt område.

– Som en smal og lang park

Langs traseen på Mindemyren blir det bygget gangveier og sykkelveier. Det lages nye grøntområder, både for å skape trivsel og for å håndtere overvann. Under bakken ligger i dag et intrikat system av vannrør og kulverter. Deler av dette skal åpnes opp, og det blir laget en ny kanal.

– Det blir grønt og frodig, som en smal, men veldig lang park, sier Anders Greni Askeland i Sweco.

Planen er å lage et åpent landskap der det er plass til å ferdes for alle. Det blir ikke laget høye kanter eller gjerder, heller ikke mot den åpne kanalen. Sikkerheten ivaretas ved at vanndybden bare skal være 20-49 centimeter den første meteren på hver side av kanalen.

– Hele kanalen er en betongkonstruksjon, men den skal ikke framstå som kunstig. Vegetasjonen skal være framtredende, med busker og stauder som naturlig hører til langsmed elver og bekkefar i området, sier Askeland.

SE ANIMASJON SOM VISER HVORDAN MINDEMYREN KAN SE UT:

Håper på sjøørret

Selve betongen skal i størst mulig grad dekkes til med naturstein.

– Alt vi gjør skal bygge opp under at det kan utvikle seg et levedyktig økosystem i kanalen, sier Askeland.

Om noen år kan du kanskje kjøpe fiskekort for Mindemyren? En håper i alle fall at kanalen skal bli så vellykket at det vil gå sjøørret i den.

– Vi legger til rette for sjøørreten, som er avhengig av riktig vanndybde, temperatur, strøm og vegetasjon, sier Askeland.

STORE PLANER: Kart over utbyggingsområdene på Mindemyren.
STORE PLANER: Kart over de 25 utbyggingsområdene langs bybanetraseen på Mindemyren.
Byarkitekten