Gå tilbake til:
Du er her:
Cruiseskip
HØYERE UTSLIPP: En feil hos SSB fører til at utslippstallene fra blant annet trafikken langs kysten vår må oppjusteres.
Bilde: Nina Blågestad

Tellefeil gir økte klimagassutslipp

SSB har oppdaget en feil i statistikken sin. Det betyr at klimagassutslippene i Bergen har vært høyere enn tidligere antatt.

8. juni la Statistisk sentralbyrå (SSB) ut nye tall for klimagassutslipp i Norge. SSB beregner utslippene blant annet ut fra hvor mye diesel som er blitt solgt. Nå viser det seg at SSB har innhentet for lave salgstall. Etter at feilen er rettet, ser vi at Norge slapp ut 7 millioner tonn CO2-ekvivalenter mer i perioden 2012-2019 enn vi har trodd. Dette innebærer også at utslippene innenfor Bergen kommunes grenser har vært høyere enn tidligere antatt.

– Må jobbe enda hardere

– Byrådet i Bergen har skyhøye ambisjoner på klima. Vi skal kutte utslippene med 50 prosent innen 2023 og vil bli utslippsfri i 2030. Det er veldig synd at denne regnefeilen hos SSB ikke er blitt oppdaget tidligere, både fordi det påvirker legitimiteten til klimaarbeidet og fordi vi nå ser at vi må jobbe enda hardere for å kutte utslipp, sier klimabyråd Thor Haakon Bakke.

– Men det endrer ikke de store linjene. Vi vet at vi må kutte enda mer, og enda fortere enn før. For å få til det trenger vi også at nasjonale myndigheter gir oss som leder an på klima enda større handlingsrom lokalt, sier Bakke.

Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling
Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.
Bilde: Håvard Prestegården

Disse utslippstallene øker

Det er salgstallene for hva SSB kaller “marine gassoljer og autodiesel” som nå er rettet. Det vil si diesel som blir brukt i sjøfart og på veiene. Ifølge SSB betyr dette at utslippene fra fiske, kyst- og veitrafikk øker med henholdsvis 157, 35 og 3 prosent for 2019. 

Vi vet foreløpig ikke om denne nasjonale oppjusteringen blir like stor for Bergens del, men her er det veitrafikken som forårsaker den største andelen av utslippene, slik at 3 prosents økning vil tilsvare cirka ti tusen tonn ekstra CO2-utslipp. Vi har lite utslipp fra fiske i Bergen. Derfor blir en økning på 157 prosent omtrent like stor som for veitrafikken – ni tusen tonn ekstra CO2. 

En må merke seg at dette ikke er offisielle tall, og at de kan komme til å bli endret. Det er Miljødirektoratet som beregner klimagassutslippene i norske kommuner og fylker, basert blant annet på tall fra SSB. Ifølge den nyeste statistikken kuttet Bergen fem prosent av utslippene fra 2018-2019. Det totale utslippet er beregnet til 861.000 tonn CO2-ekvivalenter.

– Statistikken er viktig og representerer beste tilgjengelige kunnskap til enhver tid, men disse feilene i tallene som blir oppdaget og justeringene det fører til, viser at vi også må holde fokus på den faktiske omstillingen. Nullutslipp innen veitransport i løpet av få år, sier Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten.

Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten.
Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

– Samtidig er høyere utslipp fra kysttrafikken dårlig nytt, og det viser at vi mangler virkemidler for å få ned maritim gjennomgangstrafikk, sier Oseland.

Vanskeligere å nå Bergens klimamål

Miljødirektoratet har foreløpig ikke oppdatert tallene etter SSB-feilen, men vi vet at de kommer til å øke for Bergen kommunes del – for alle år tilbake til 2013. Det betyr at kommunens mål om å være fossilfri i 2030 blir enda mer utfordrende å nå.

Vi vet ennå ikke hvordan Bergen kommune ligger an når det gjelder å nå 2020-målet om 30 prosent klimagasskutt sammenlignet med 1991, som bystyret vedtok i 2016. Dette blir først klart når Miljødirektoratet kommer med kommunefordelte utslippstall for 2020. 

For Norges del viser de nye SSB-tallene at det nasjonale klimamålet for 2020 ikke ble nådd. I 2008 vedtok Stortinget maksutslipp på 48,6 millioner tonn i 2020, mens SSB-tallene nå viser utslipp på 50 millioner tonn.