Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser barnehagebarn som driver aktiviteten coasteering i sjøen utenfor Bergen.
HOPP I HAVET: Mange skole- og barnehagebarn i Bergen er med på aktiviteten “coasteering”. Der lærer de om marin forsøpling samtidig som de har det gøy med å være i sjøen.
Bilde: Coasteering.no

Slik skal Bergen bekjempe plastproblemet i 2019

I fjor fikk Bergen sin første tiltaksplan mot plast og marin forsøpling. I år er det tid for handling.

Hva kan en kommune gjøre for å bremse et av våre verste miljøproblem? Bergen er en stor kommune med ressurser til å gjennomføre mange prosjekter og tiltak.

Bildet viser utstyr for prøvetaking av mikroplast i terrenget
KARTLEGGER PLAST: I forskningsprosjektet "Urban mikroplast" blir det for første gang tatt systematiske prøver for å avdekke omfanget av mikroplast i bymiljøene.
Bilde: Marte Haave

Politikerne vedtok en egen tiltaksplan mot plast og marin forsøpling i 2018. Her er fire viktige punkter som kommunen jobber videre med i 2019:

1: Kutte plast internt

For Bergen kommune er det viktig å være et troverdig forbilde for andre virksomheter.

– Til nå har vi vært opptatt av strandrydding og å kaste mindre plast. Fremover må vi bli mer opptatt av kildene. Plasten i seg selv er fantastisk, men vi trenger et smartere plastforbruk. Vi skal kjøpe mindre plast, og plasten vi bruker må være satt sammen slik at den er lett å resirkulere, sier Håvard Bjordal i Klimaseksjonen i  Bergen kommune.

I 2019 skal kommunen jobbe enda mer systematisk for å unngå unødvendig plastbruk.

– Vi går nå gjennom våre rammeavtaler og stiller strengere krav om bruk av plast, sier Uwe Matthäus i Innkjøpsseksjonen.

– Vi har erfart at leverandørene prøver å innrette seg. Når vi ser at kravene har effekt, forteller vi om det til andre store innkjøpere. Slik sett har Bergen kommune absolutt en markedsmakt, sier Matthäus.

2: Barn og unge

I tillegg til den vanlige undervisningen i skolene, har Bergen flere enkeltprosjekter der barn og unge er målgruppen. Elever ved Rothaugen skole har siden 2017 jobbet med prosjektet “Slurpen”, som er en oppsamler for søppel i havet, en såkalt “port bin”. Elevene deltar i innsamlingen og analysen av avfallet. En annen aktivitet ser du på bildet på denne siden: “coasteering”. Her blir barn i barnehager og skoler kjent med havet på en fysisk måte.

– Det handler om å være i havet, leke, lære, mestre og ha positive opplevelser med fokus på marin forsøpling, sier Gudrun Fatland i Bergen og omland friluftsråd.

– Tanken er at det en er glad i, tar en også vare på, sier Fatland.

3: Samarbeid med næringslivet

Bergen deltar blant annet i innovasjonsprosjektet Circular Cleanup, sammen med blant annet Norges Rederiforbund, WWF og en rekke bedrifter.

– Målet er å finne løsninger for effektiv rydding av plast i havet, sier Andreas Grimen i Næringsseksjonen i Bergen kommune.

– Vi har begynt med å få frem alle ideene vi greier, både umulige og mulige. Så jobber vi videre med noen av ideene. En av dem er en flytende miljøstasjon. Vi har lyst til å se om dette er noe båtfolket vil ta i bruk, sier Grimen.

Prosjektet skal være ferdig i mars. Håpet er at en da kan presentere flere ulike løsninger som er klare for testing.

4: Forskning

“Urban mikroplast” er et forskningsprosjekt der flere avdelinger i kommunen jobber sammen med forskningsselskapet NORCE. Målet er å kartlegge hvordan mikroplast sprer seg i bymiljøer, hvor den kommer fra og hvor store mengder som havner på avveie. Til nå har en i stor grad måttet basere seg på antakelser, og noe tilsvarende forskningsprosjekt er aldri tidligere blitt gjort.

– Dette vil bidra til å tette kunnskapshull, slik at det blir lettere å sette inn effektive tiltak. Prosjektet er banebrytende når det gjelder å sjekke hittil uutforskede områder for mikroplast, som for eksempel luftfilter, sier Håvard Bjordal i Klimaseksjonen.

Det er et mål med prosjektet å bidra til å stoppe plastforurensing både nasjonalt og internasjonalt.

 

Flere artikler