Gå tilbake til:
Du er her:
Stor klimaundersøkelse: Bergensere vil ha flere grønne tiltak bilde
BERGENSERE OM KLIMA: Særlig folk under 30 år er opptatt av klimatiltak i Bergen, viser Klimaundersøkelsen. Oppe fra venstre: Louise Ervik (23), Dawit Tsegay (25) og Marie Kogstad (24). Nede fra venstre: Haakon Reithe (27), Benedikte Nordeide (20) og Torjus Bjørgo Nilsen (26).
Bilde: Håvard Prestegården

Stor klimaundersøkelse: Bergensere vil ha flere grønne tiltak

De aller fleste bergensere ønsker at Bergen skal bli en mer klimavennlig by, viser en ny spørreundersøkelse.

Bergen er på god vei til å bli en grønnere og renere by, og bergensere flest tror klimatiltakene vil gjøre Bergen bedre å bo i. Det viser en ny spørreundersøkelse, Klimaundersøkelsen, der tusen tilfeldig utvalgte bergensere har svart på 48 spørsmål om ulike miljø- og klimatiltak.

Grafikk som viser at 70 prosent mener Bergen bør legges bedre ti lrette for sykling
 
 

Mener byen blir bedre å bo i

Klimaundersøkelsen viser at 76 prosent av bergensere synes byens mål om utslippskutt er ganske eller svært viktige.

64 prosent mener at arbeidet med å nå disse målene vil gjøre byen bedre å bo i. Blant de under 30 år mener hele 80 prosent at klimaarbeidet vil gjøre byen bedre.

– Bysyklene er kjempebra. Utvidet bybane er kjempebra, sier Torjus Bjørgo Nilsen (26).

Han og kameraten Haakon Reithe (27) er enige med flertallet av bergenserne i at det bør satses enda mer på kollektivtilbudet, og at trafikkbelastningen i byen er for stor.

– I utgangspunktet er jeg mot at privatpersoner skal kjøre bil inn til byen, sier Reithe, som samtidig påpeker at det må finnes gode alternativer.

Grafikk som viser at 68 prosent mener det er sannsynlig at de vil gå mer de neste to årene
 
 

– Folk kjører egen bil fordi det er mest lettvint, sier Benedikte Nordeide (20).

– Vi burde få elbusser. Det hadde vært mye bedre enn Bybanen, mener Louise Ervik (23).

Undersøkelsen gir ny kunnskap

Klimaundersøkelsen er en kartlegging av innbyggernes holdninger og adferd når det gjelder alt fra cruisetrafikk, bompenger og klimatilpasning til individuelle tiltak som endrede reisevaner og kutt i forbruk.

– Det er gledelig å se at bergenserne ønsker å bidra til en mer klimavennlig by og at de aller fleste mener målene om utslippskutt er viktige, sier Eva Britt Isager, klimasjef i Bergen kommune.

Grafikk som viser at 66 prosent sier de sannsynligvis vil redusere forbruket generelt
 
 

– Det er første gang Bergen kommune gjennomfører en så stor undersøkelse av bergensernes holdninger til klimatiltak. Kunnskapen denne undersøkelsen gir, kan hjelpe oss i arbeidet med å lage Norges grønneste storby, sier Isager.

Uenighet om tiltakene

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Bergen. Det er her mange bergensere vil merke de største endringene. For å nå klimamålene, må flere kjøretøy over på fornybart drivstoff, og det må bli mindre bilkjøring.

Bergensere flest støtter målene, og mange etterlyser bedre tilrettelegging for både kollektivtrafikk, sykling og gange. Samtidig er det mer uenighet om virkemidlene. For eksempel mener 46 prosent at sentrum bør være mest mulig bilfritt, men 30 prosent er uenige. 37 prosent er villig til å kjøre mindre bil for at Bergen skal nå klimamålene, men 30 prosent er uenige.

Når det gjelder bompenger, mener 64 prosent at prisnivået er for høyt:

Grafikk over bompenger
 
 

 

Klima er viktigst blant unge

Et funn i Klimaundersøkelsen er at klimakrisen virker til å oppta unge bergensere i større grad enn eldre.

Dawit Tsegay (25) kom til Bergen fra Eritrea for to år siden. Tsegay har lagt merke til at klimaengasjementet blant unge bergensere ser ut til å vokse.

– Jeg har sett ungdommene som demonstrerer. Jeg tror det er bra, sier han.

54 prosent av innbyggere under 30 år mener det er “svært viktig” at Bergen er fossilfri i 2030. I gruppen over 60 år er det kun 31 prosent som mener det samme.

– Hvis jeg skal være litt kynisk, så er det vel kanskje fordi vi skal leve litt lenger enn dem, sier Marie Kogstad (24).

– Det er nesten litt deilig at mange eldre ikke er enige, for da har en noe å kjempe for. De eldre hører bare “mer avgifter og mer penger ut”, mener Haakon Reithe.

Han tror at ulike medievaner kan forklare en del av forskjellene mellom unge og eldre.

– Måten vi konsumerer media på er med på å endre holdningene våre, sier Reithe, som mener det ikke er tvil om at bloggere og influencere i sosiale medier har stor påvirkningskraft også når det gjelder klimaspørsmål.

– Det er blitt litt kult. Det er populært å være klimavennlig, sier han.

(Grafikk: vecteezy.com)

Vedlegg

 

Flere artikler