Gå tilbake til:
Du er her:

Hvem tar jeg kontakt med?

For generelle spørsmål om kampanjen - kontakt:
Trafikketaten
Tlf: 55569180
E-post: trafikketaten@bergen.kommune.no

Har du spørsmål i forbindelse med at du har fått gult eller rødt kort kontakt:
Parkeringsetaten
Tlf: 55 56 88 50

Ønsker du kinofilmen eller annet materiale til bruk i holdningsskapende arbeid, kontakt:
Bergen brannvesen
Tlf: 53030304

.