Gå tilbake til:
Du er her:

Hjelp brannbilen frem

Brannbilen trenger minimum tre meter vei for å komme frem. Når du parkerer bilen din i smale bergensgater er det viktig at du parkerer slik at brannbilen kan passere.

“Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.”

Brannbilen trenger minimum tre meter vei for å komme frem på rette strekninger. Er det sving eller kurve, trenger en mer plass. Se video nederst i saken.

Vinterberedskap
Vinteren nærmer seg og da blir det enda viktigere å tenke seg om. Snø i gatene betyr at også brøytemannskapene skal fram, og gatene blir smalere på grunn av snøen.

Også bossbilen må frem!
Daglig forsinkes bosstømmingen i strøk med trange gater. Feilparkerte biler hindrer BIR i å komme frem til bosspann og containere.

Gule og røde kort
Biler som hindrer tilfredsstillende fremkommelighet, kan bli ekstra synlige i gatebildet.

Gult kort plasseres på kjøretøyer som hindrer tilfredsstillende fremkommelighet, mens de røde kortene plasseres på biler som sperrer fremkommelighet for brannbiler og bossbiler. Kortene fordeles av parkeringsvakter, av renovatører og av brannvesenet.

Vær snill og hjelp oss med å holde veiene fremkommelige. Utrykningskjøretøy og bossbil trenger minst tre meter bred passasje.