Gå tilbake til:
Du er her:

Veien frem til endelig vedtak

Høringsutkastet til Idrettsplan for Bergen kommune 2017-2027 Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle, vil få en bred behandling frem mot endelig planvedtak.

Planutkastet ble 8. september sendt på høring til en rekke instanser. Høringsfristen er 9. oktober 2016.

Høringsutkastet finnes kun i elektronisk format.

På bakgrunn av høringsutspillene skal det utarbeides en sak til politisk behandling. Først legger byrådet frem sitt forslag. Det skal deretter til behandling i Komite for barnehage, skole og idrett.

Komite for barnehage, skole og idrett inviterer lag, foreninger og enkeltpersoner til innspillsmøte om idrettsplanen 27. september.

Den endelige behandlingen av idrettsplanen skjer i Bergen bystyre, og etter planen blir det i mars 2017.

Presentasjon for høringsinstansene 13. september

Alle høringsinstansene er velkommen til en presentasjon av høringsutkastet til ny idrettsplan, tirsdag 13. september kl. 16.30 i kantinen på Bergen Rådhus. Det er byråd for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen som presenterer utkastet.

Høringsinstanser til idrettsplan 2017-2027

Resultatenheter i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 • Alle ordinære kommunale grunnskoler

Byrådsavdelinger

 • Byrådsleders avdeling
 • Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap
 • Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering
 • Byrådsavdeling for helse og omsorg
 • Byrådsavdeling for klima, kultur og næring
 • Byrådsavdeling for byutvikling

Bystyrets kontor

 • Komite for barnehage, skole og idrett
 • Ungdommens bystyre

Arbeidstakerorganisasjonene

 • Utdanningsforbundet
 • Fagforbundet
 • Delta
 • Akademikerforbundet
 • Samfunnsviterne
 • NITO
 • Tekna

Andre

 • Hordaland fylkeskommune – kultur og idrettsavdelingen
 • Idrettsrådet i Bergen. Idrettsrådet oppfordres til å distribuere til alle idrettslagene i Bergen
 • Hordaland idrettskrets. Hordaland idrettskrets oppfordres til å distribuere til særkretser og regioner med aktivitet i Bergen
 • Barnas representant i komite for byutvikling
 • Hovedverneombud for barnehage, skole og idrett
 • Kommunalt råd for funksjonshemmede