Gå tilbake til:
Du er her:

Oppjustering av avtalehjemler

Fra og med 01.09.17 oppjusteres små avtalehjemler til 50%

Som et ledd i oppdragsnotatet fra Kommunaldirektøren til Etat for Helsetjenester skal avtalefysioterapeuter med mindre avtalehjemler enn 50 % oppjusteres til 50 %.

Dette er i tråd med ASA 4313 punkt 13: «Det skal ikke inngås individuelle avtaler som tilsvarer mindre enn 50 % av fullt tilskudd».

Ved oppjustering av avtalehjemmel forutsettes det at avtalefysioterapeut arbeider tilsvarende 50 % avtalehjemmel; 18 timer pr uke/ 45 uker pr år. Det forutsettes videre at avtalefysioterapeut forplikter seg til å samarbeide med kommunehelsetjenesten og levere tjenester i henhold til Samarbeidsutvalgets gjeldende retningslinjer (ASA4313 punkt 4 og 5).

Avtalefysioterapeutene er en del av den offentlige kommunehelsetjenesten og tjenesten skal bidra til en styrket samordning og hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom avtalefysioterapeuter og fast ansatte fysioterapeuter i Ergo- Fysioterapi tjenesten i Bergen kommune. Målgruppene er

• Barn og unge

• Voksne

• Eldre som bor hjemme