Gå tilbake til:
Du er her:
Friskliv

Finn formen med Friskliv - nye treningstider fra 19.10.20

Frisklivssentralen tilbyr oppfølging til personer som har behov for å endre levevaner for å fremme helse, forebygge sykdom (eller sykdomsutvikling) og å mestre hverdagen.

Oppfølging hos Frisklivssentralen gis både individuelt, men hovedsakelig gruppebasert og vi tilbyr følgende kurs:

  • Søvn
  • Kurs i mestring av belastning (KIB)
  • Mestringskurset Tankevirus
  • Matkurs
  • Hverdagsglede
  • Sluttekurs røyk/snus

Høsten 2020 tilbyr Frisklivssentralen lavterskel trening for alle (se Finn formen med Friskliv vedlegg).

For mer informasjon se nettsiden vår, og for deltakelse send inn skjema for deltakelse som finnes her https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/friskliv-og-mestring/kurs-og-tilbud-ved-frisklivssentralen

Vi kommer gjerne til dere for å presentere vårt tilbud ytterligere! Ta kontakt med oss på tlf 53035380 eller epost frisklivogmestring@bergen.kommune.no