Gå tilbake til:
Du er her:
Frelsesarmeen

Gatehospitalet i Bergen

Gatehospitalet Bergen drives av Frelsesarmeen på oppdrag fra Helsedirektoratet og er et kostnadsfritt helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige.

Gatehospitalet Bergen drives av Frelsesarmeen på oppdrag fra Helsedirektoratet og er et kostnadsfritt helse- og omsorgstilbud
til rusmiddelavhengige med store og sammensatte helseproblemer,
eller problemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten.

Gatehospitalet Bergen har 14 sengeplasser fordelt på 2 etasjer.


Vårt oppdrag er:

  • medisinsk døgnpleie ved langvarig/ kronisk sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse, men som kan ha behov fo spesialistoppfølging i sykdomsforløpet
  • medisinsk døgnpleie ved underernæring, fysisk utmattelse og    helsemessig  kollaps.
  • medisinsk døgnpleie før innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende medisinsk døgnpleie i livets siste fase.

Historikk:
Gatehospitalet i Bergen ble offisielt åpnet 24. februar 2020 og er Norges
andre gatehospital drevet av Frelsesarmeen. I 2004 åpnet Gatehospitalet i Oslo for å imøtekomme det dokumenterte behovet for et avansert og gatenært helsetilbud som ikke ivaretas av øvrig helsetjeneste.
Gatehospitalene er fullfinansiert av Helsedirektoratet. 1. september 2016 åpnet Gatehospitalet i Oslo Norges første tilrettelagte palliative tilbud til
mennesker med ruslidelse.


Innleggelsesårsaker:
Smerter, nyresvikt, kols, sår/abscesser, fysisk/psykisk utmattelse, under-
og feilernæring, infeksjoner, hiv, hepatitt C, kreft, DVT, nedsatt allmenntilstand, pre- og postoperativt,tannbehandling, helseutredning, med mer.

Vi tilbyr rehabilitering for ruspasienter som har pådradd seg skade eller
som er redusert etter operasjon. Pasientene som mottas må være
medisinsk avklart og stabile. Gatehospitalet Bergen har leger på dagtid,
men kan ikke overvåke og behandle alvorlig syke eller ustabile pasienter
og har ingen akuttfunksjon.

For mer informasjon se vedlagte informasjonsbrosjyre: