Gå tilbake til:
Du er her:
Spedbarnføtter

Haustseminar 2021

Perinatalkomiteen i Helse Vest inviterer helsepersonell som arbeidar i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorgen til Haustseminar fredag 19. november om aktuelle utfordringar innan feltet.

Perinatalkomiteen i Helse Vest inviterer helsepersonell som arbeidar i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorgen til Haustseminar fredag 19. november om aktuelle utfordringar innan feltet.

Seminaret er søkt godkjent med 7 tellande kurstimar for spesialiteten allmennmedisin, fødselshjelp og kvinnesjukdommar. 

Påmelding  via deltager.no innan 13. november 2021