Gå tilbake til:
Du er her:
Aldring og helse

Invitasjon til Basal demensutredning for fastleger

Kurset henvender seg spesielt til fastleger, men er også aktuelt for sykehjemsleger, samt andre leger og psykologer i kommunehelsetjenesten som skal gjennomføre basal demensutredning i sitt arbeid.

Litt om kurset:
Kurset henvender seg spesielt til fastleger, men er også aktuelt for sykehjemsleger, samt
andre leger og psykologer i kommunehelsetjenesten som skal gjennomføre basal demensutredning i sitt arbeid. Etter kurset skal du være i stand til å utrede demens i egen praksis, gjerne sammen med hukommelsesteam eller andre samarbeidspartnere i kommunen.

Praktisk informasjon:
Sted: Digitalt – på Teams
Dato: Torsdag 15. april 2021
Timetall: 7,5
Pris: 2600,-

Målgrupper: Fastleger, men er også aktuelt for sykehjemsleger, samt andre
leger og psykologer som skal gjennomføre demensutredning i
sitt arbeid

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som 7,5 timers valgfritt kurs i legers etter og videreutdanning i allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, psykiatri, nevrologi og samfunnsmedisin.
Kurset er godkjent som 7 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Ansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Påmelding:
https://butikk.aldringoghelse.no/kurs

Påmeldingen må være skriftlig og er bindende. Ved avbestilling senere enn 2 uker før kursstart vil du bli fakturert for hele kursavgiften. Eventuell avmelding må være skriftlig. Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst.

Påmeldingsfrist:  9. april 2021

Se program vedlagt:

www.aldringoghelse.no