Gå tilbake til:
Du er her:

Invitasjon til læringsnettverk om pakkeforløp

KoRus Vest Bergen har den gleden av å invitere kommunene i Vestland fylke til læringsnettverk om pakkeforløp for psykisk helse og rus.

KoRus skal bistå Helsedirektoratet med å implementere pakkeforløp og har en rolle særlig knyttet til det faglige innholdet i pakkeforløpene. Dette innebærer at vi kan bistå kommunene i Vestland fylke med relevant opplæring og kompetansehevende tiltak, samt andre deler av pakkeforløpet slik som kommunens henvisnings- og koordineringsansvar.

Vi lanserer en e-læring om kommunens rolle i pakkeforløpet 15.02.2021. Dette vil danne grunnlaget for læringsnettverket og alle deltakerne må derfor gjennomføre e-læringen før første samling. Vi sender ut invitasjon til denne når den er lansert.

Målgruppen for nettverket er ansatte i psykisk helse og rustjeneste, NAV sosialtjeneste, og fastleger i kommunene i Vestland fylke.

Målsetningen med læringsnettverket er å styrke deltakernes kompetanse på områder knyttet til brukermedvirkning, anvendelse av tilbakemeldingsverktøy samt kommunens rolle i pakkeforløpet og koordinatorrollen. Vi legger opp til undervisning og veiledning knyttet til aktuelle tema samt erfaringsdeling og praktiske oppgaver.

Nettverket etableres for ett år à 4 samlinger, med mulighet for forlengelse ved behov. Ved påmelding melder en seg på alle samlingene, det er ønskelig at man deltar på samtlige. Det vil sendes ut informasjon i forkant av hver samling.

Aktuelle tema for samlingene er kommunenes rolle i pakkeforløpet, rollen som koordinator, bruker- og pårørendeinvolvering og bruk av tilbakemeldingsverktøy – FIT

Datoer for samlingene i 2021:

25. februar, kl. 10:00-14:00

21. april, kl. 10:00 – 14:00

09. september, kl. 10:00 – 14:00

11. november, kl. 10:00 – 14:00


Ansvarlige for nettverket:

Therese Sjursæther, spesialrådgiver, KoRus Vest Bergen, mobil 482 47 214, epost sjursa@helse-bergen.no

Marie G. Klemetsen, psykologspesialt, KoRus Vest Bergen, mobil 907 86 049, epost: klemma@helse-bergen.no

For praktiske spørsmål:

Lene Iren Hauge, konsulent, KoRus Vest Bergen, mobil 41 04 69 58,
epost: leru@helse-bergen.no

Påmelding her