Gå tilbake til:
Du er her:
FHI

Påminnelse om manglende innsendt melding til MSIS

Ved gjennomgang av alle covid-19 tilfeller meldt til MSIS i 2021, ser vi at det mangler innsendte meldinger for tilfeller som er registrert bosatt i deres kommune.

Påminnelse om manglende innsendt melding til MSIS

Ved gjennomgang av alle covid-19 tilfeller meldt til MSIS i 2021, ser vi at det mangler innsendte meldinger for tilfeller som er registrert bosatt i deres kommune. Det skal sendes klinikermelding på alle tilfeller til MSIS, og vi vil med dette oppfordre dere til å sende inn de manglende meldingene.

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) skal ifølge MSIS-forskriften motta melding om smittsom sykdom både fra diagnostiserende laboratorium og diagnostiserende lege. Informasjonen i MSIS benyttes i den løpende overvåkingen av smittsomme sykdommer i Norge, også for covid-19.

Det er viktig at MSIS mottar så gode epidemiologiske opplysninger som mulig om hvert enkelt covid-19- tilfelle. MSIS-meldingen må fylles ut så detaljert som mulig, og for covid-19 er det spesielt viktig med informasjon om antatt smittested (bostedskommune/-fylke/-land), antatt eksponeringssted, om tilfellet var bekreftet nærkontakt, bostedskommune for personer uten tilknytning til Norge og indikasjon for testing.

Vi er oppmerksomme på at det er ulik praksis av hvem som har ansvar for å sende klinikermelding for covid-19 tilfeller til MSIS. Meldingsveiene for covid-19 er ikke lik som for andre meldingspliktige sykdommer i MSIS, i og med at ansvaret for oppfølging av tilfellene i stor grad er kommunelegens. Dette vil si at klinikermelding noen ganger sendes inn av en annen lege/kommune enn der testen ble tatt. Kommunen som gjør smittesporing, vil være kommunen som har best oversikt over relevante opplysninger.

Meldeskjema kan sendes inn på følgende måte:

 Per papirpost, benytt følgende skjema

o https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/skjema/msis/msis-meldeskjema_nominativmelding-om-smittsom-sykdom.pdf

 Via elektronisk klinikermelding fra klinikermelding.fhi.no

o Les mer om koding og bruk

1. https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/elektronisk-msis-melding/

2. https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/teknisk-informasjonklinikermelding-msis/

 Via Fiks klinikermelding i smittesporingsløsningen Fiks smittesporing

o Les mer om Fiks klinikermelding: https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/helse-ogomsorg/ny-fiks-tjenestegjor-det-enklere-a-sende-klinikermelding-til-fhi/

Meldeskjemaet skal sendes til MSIS, kopi skal sendes til kommunelege i pasientens bosteds- og oppholdskommune, og en kopi skal lagres i pasientens journal.

Dersom dere ønsker en oversikt over antall tilfeller det ikke er registrert klinikermelding på, eller annen informasjon, kan dere sende epost til msis.drift@fhi.no, så tar vi kontakt med dere.

Vennlig hilsen

Karianne Johansen                                       Astrid Louise Løvlie

Avdelingsdirektør                                           Seniorrådgiver