Gå tilbake til:
Du er her:
BUP

Sammen om barn og unge i Bergen

«Sammen om barn og unge i Bergen» er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og Bergen kommune. Vår visjon er: «Vi skal være samlet og tilgjengelig når barn og unge trenger oss!»

Samlet og tilgjengelig
«Sammen om barn og unge i Bergen» er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og Bergen kommune. Vår visjon er: «Vi skal være samlet og tilgjengelig når barn og unge trenger oss!» Noe av det vi gjør for å få til dette, er å ta i bruk gode verktøy for samhandling.


Det ene verktøyet er 7 samhandlingsforløp som er utviklet i Helse Fonna-området, med innspill fra brukere og ansatte i mange ulike tjenester. Alle kommunene innenfor BUP Voss og BUP Øyane sine opptaksområder har allerede gitt innspill til tekstene, og vi har også en bred referansegruppe i Bergen kommune som har gitt innspill. I sommer lanseres forløpene på
Helse Bergen sine nettsider, og vi kan ta dem i bruk mer aktivt. Det vil jobbes videre med å tilpasse og forbedre dem ytterligere. Foreløpig kan de sjekkes ut her: Barn og unges helseteneste - Helse Fonna (helse-fonna.no)


Et annet verktøy er spillet «Sammen», som er utviklet av vårt søsterprosjekt i Helse Stavanger. Dette kan brukes både for å gjøre oss bedre kjent med de ulike tjenestenes ansvar og rolle, for å få opp viktige diskusjoner og
avklaringer mellom tjenester, og for å introdusere brukere eller
nyansatte til systemet. Vi har allerede testet det ut i samhandlingsteam, og ønsker oss at flere tjenester, team eller enkeltpersoner tester det og gir oss
tilbakemeldinger. Om du ønsker å være med å prøve det ut, kan du
sende en epost til birgit.frantzen@bergen.kommune.no


I september blir det arrangert samhandlingsdager i alle fire byområder, og vi i prosjektgruppen gleder oss veldig til å få hjelp av dere til å identifisere og løse utfordringer knyttet til samhandling.


Vennleg helsing
Paul Joachim Thorsen
Overlege
55974506 / +4793299995
Haukeland universitetssjukehus
www.helse-bergen.no