Gå tilbake til:
Du er her:
IRS

Spennende studie ved NTNU om bruk av radiologiske tjenester

Fastleger inviteres til å være med i en spennende studie ved NTNU om bruk av radiologiske tjenester. Forskningsprosjektet heter "Optimalisering av Radiologiske Tjenester (ORT)"

Prosjektet «Optimalisering av Radiologiske Tjenester (ORT)» har til hensikt å redusere bruk av radiologiske tjenester med liten klinisk nytteverdi (lavverditjenester). Med dette menes undersøkelser som har liten eller ingen konsekvens for diagnostikk eller behandling. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Legeforeningen (Kloke valg) og flere sentrale fagmiljøer.

Fastleger har en nøkkelrolle når det gjelder å henvise til radiologiske undersøkelser. Fastlegers erfaring, kompetanse og råd er derfor helt sentralt i arbeidet med radiologiske lavverditjenester. Ta kontakt dersom du kunne tenke deg å bli intervjuet (30-60 minutter, digitalt eller analogt). Kontaktinformasjon finnes nedenfor.

Mer informasjon om prosjektet finner du her:

Søker fastleger

En viktig del av prosjektet vil være å kartlegge ulike praksisutøveres syn på muligheter for å redusere bruk av lavverditjenester. I den forbindelse ønsker vi intervjue deg som er fastlege. Intervjuet kan gjøres digitalt og tidspunkt vil tilpasses til den enkelte deltaker. Intervjuet vil vare mellom 30 og 60 minutter, avhengig av hvor mye du har å fortelle rundt temaet. Resultatene fra intervjuene vil benyttes i vitenskapelige publikasjoner, og vil være essensielt i arbeidet med å designe og gjennomføre tiltak med mål om å redusere bruk av lavverdiundersøkelser.

Dersom du ønsker å bidra eller har behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med stipendiat Eivind Richter Andersen for en uforpliktende prat: eivind.r.andersen@ntnu.no, tlf. 611 35 134. Vi setter stor pris på alle bidrag til prosjektet, og ser frem til å høre fra deg. Besøk også gjerne vår internettside: https://www.ntnu.edu/ihg/iros