Gå tilbake til:
Du er her:
Bergen kommune

Tilskudd til utvidelse av fastlegekontor

Bergen kommune lyser ut tilskudd til utvidelse av fastlegekontor eller sammenslåing av solopraksiser for 2021.

Bergen kommune lyser ut tilskudd til utvidelse av fastlegekontor eller sammenslåing av solopraksiser for 2021.

Søknadsfristen er 10. oktober 2021

Det er satt av 1.000.000 i 2021. Det vil også være mulig å søke på dette tilskuddet etter ny utlysning med frist 1.3.22 og 1.9.22.

Søknad sendes til; fastlegeordningen@bergen.kommune.no

Se vedlagte utlysningstekst med kriterier og krav

Med hilsen

Enhet for allmennmedisin

Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet

Bergen kommune