Gå tilbake til:
Du er her:
Colourbox.com
Bilde: Colourbox.com/Zajda Virrage Images Inc

UIB-studie om fastlegers kliniske vurderinger i møte med forskjellige pasientgrupper

Nå søkes det etter deltakere i prosjektet. Målsetningen med studien er å få kunnskap som kan brukes i utvikling av utdanning og kurstilbud for medisinstudenter, fastleger og andre behandlere.

Undersøkelsen vil pågå fram til 25. Oktober 2020.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Studien er en del av et omfattende forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (Helsevel) under ledelse av professor Gro Mjeldheim Sandal ved Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. Andre forskere i prosjektet er doktorgradsstipendiat Samantha Harris, professor i allmennmedisin Esperanza Diaz og professor i psykologi Per Einar Binder.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Deltakelse i studien innebærer å fylle ut et nettbasert spørreskjema som inneholder en kort filmsnutt av en simulert klinisk konsultasjon mellom en fastlege og en pasient. Etterpå blir du stilt noen spørsmål bl.a. om dine vurderinger av diagnoser og behandlingsalternativer.  Din besvarelse vil være helt anonym.

Finansiell kompensasjon
Du får tilbud om en økonomisk kompensasjon for at du deltar i undersøkelsen i form av et gavekort pålydende kr 500. Dette er noe som du selv kan velge.

Hvis du har lyst til å delta, vennligst følg denne lenken: https://svar.uib.no/LinkCollector?key=S4MJ64D2J69K