Gå tilbake til:
Du er her:

Bolig

Avtalt selvbosetting av flyktninger

Til deg som vil levere forslag til leiekontrakt for bosetting i Bergen.

Flere måter å skaffe bolig til flyktninger

Flyktninger kan bli bosatt på forskjellige måter i Bergen. I dag bosettes de fleste i privat utleiebolig. Her beskrives tre alternativer.

Bosetting av flyktninger i Bergen kommune

I 2017 var det vedtak om å bosette ca. 700 personer i Bergen. Det forventes mye lavere bosetting i 2018.

Studenter og flyktninger side om side

Studentsamskipnaden og kommunen har inngått et 10-årig samarbeid for bosetting av studenter og flyktninger i Solheimslien 68.