Gå tilbake til:
Du er her:

Inneklimaet i skolene

Flere av skolene i Bergen har ikke godkjent inneklima på grunn av dårlig vedlikehold. Disse sidene gir oversikt over arbeidet med å få godkjente skolebygg i Bergen.

Slik blir Nordnes oppveksttun

Nordnes skole skal rehabiliteres og bygges om til et oppveksttun. I oppveksttunet blir det plass til flere barnehagebarn enn det er i dag. Byggearbeidene tar til i høst.

Reviderte tilstandsrapporter for 13 skoler

Etat for bygg og eiendom har utarbeidet oppdaterte tilstandsrapporter for 13 skoler som var omfattet av handlingsplanene 1 og 2.

Åpnet Varden med dans på skoleplassen

Hele skolen danset for inviterte gjester da Varden skole ble offisielt åpnet onsdag 6. september.

Snorklipping og bollefest på Nattland oppveksttun

Torsdag stod den offisielle åpningen av Nattland oppveksttun.

Asbestkartleggingen er snart ferdig

Det siste året er det gjennomført en omfattende asbestkartlegging av skoler og barnehager bygget før 1985.

Helseverngodkjenning av skoler

Se oversikt over skoler som mangler helseverngodkjenning og få informasjon om hva en slik godkjenning innebærer.

Skolebygg

Les om rehabilitering og utbygging av skoler
på Etat for utbygging sin nettside.