Gå tilbake til:
Du er her:

Alle påleggene fra Arbeidstilsynet oppfylt

Arbeidstilsynet mener Bergen kommune nå har oppfylt alle påleggene som tilsynet har kommet med når det gjelder inneklimaet for ansatte i skolene. Det betyr ikke at arbeidet er ferdig.

Bergen kommune og Arbeidstilsynet hadde 29. august 2013 et møte der tiltakene som er satt i gang for å oppfylle påleggene fra Arbeidstilsynet ble gjennomgått.

I et brev til kommunen skriver Arbeidstilsynet at de anser alle de seks påleggene som Arbeidstilsynet har kommet med til Bergen kommune som oppfylt. Forutsetningen er at arbeidene som nå er planlagt fortsetter og blir gjennomført.

Tilsynet skriver: "På bakgrunn av tilbakemeldingene anser vi påleggene 1-6 som oppfylt under forutsetning av at arbeidet utføres i henhold til utarbeidet plan".

Arbeidstilsynet mener det er "lagt ned et stort og omfattende arbeid fra både interne og innleide aktører i å kartlegge og utarbeide handlingsplaner for ca 40 skoler. Ut fra tilbakemeldingene ser det ut som arbeidet er utført grundig og tatt for seg også andre ting enn det kommunen fikk direkte pålegg om (f.eks. branntekniske forhold). Videre fortsetter arbeidet med de resterende skolene som Bergen kommune har ansvar for i henhold til overlevert plan".

Påleggene som Arbeidstilsynet kom med kan du lese her.

Arbeidstilsynets siste brev om at påleggene er oppfylt, kan du laste ned på denne siden.