Gå tilbake til:
Du er her:

Idédugnad for grønn næringsklynge

4. oktober ble det avholdt en idédugnad om grønn næringsutvikling i regionen og veien videre for næringsklyngen bGreen.

Her deltok sentrale aktører fra næringen, det offentlige, kunnskapsmiljøer og gründere.

Prosjektleder for Innolab, Kjersti Eiken, fasiliterte idédugnaden som resulterte i gode diskusjoner, nye ideer og nettverksbygging.

Formålet med etableringen av den grønne klyngen er å samle bedrifter som jobber med aktiviteter knyttet til grønn energi og teknologi, eller som på annen måte jobber for å redusere fossile utslipp.

bGreen ønsker å legge til rette for samarbeid mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og industripartnere med tilbud om finansiell og faglig støtte til langsiktige, men også korte prosjekter som vil gi vekst av grønne arbeidsplasser i regionen.

Klyngen søker mot regionale/lokale bedrifter og kunnskapsmiljøer som ser muligheter for en felles innsats for å utvikle både miljøet og den enkelte bedrift.