Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet har lagt Kommuneplanens arealdel ut på høring.

Kartfortellingen om Kommuneplanens arealdel viser deg hvor det er foreslått endringer i plankartet

Høringsfrist er 31. desember 2017. Av praktiske årsaker er arbeidstittelen på planforslaget i høringsperioden fortsatt KPA2016. Spørsmål om forlenget frist må avtales med Plan- og bygningstaten.

KPA2016 angir en stram arealpolitikk basert på fortetting i sentrumsområder/ senterområder rundt kollektivknutepunkt, i tråd med statlige føringer om bærekraft og nullvekst i biltrafikken. Visjonene og målene fra samfunnsplanen BERGEN 2030 (vedtatt i 2015) danner ryggraden i den nye kommuneplanens arealdel.

Temakart blågrønne strukturer

Byrådet vedtok i møte 14. desember 2017 å legge Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer ut til offentlig ettersyn, med merknadsfrist 17. februar. Lenke til kunngjøringen og temakartet:

Kartfortelling temakart blågrønne strukturer

Kunngjøring

Dette skjer videre

  • Forslaget ble lagt ut til offentlig høring lørdag 21. oktober. Vedleggene er oppdatert i henhold til byrådssaken.
  • Du kan også lese dokumentene i papirversjon hos Plan- og bygningsetatens kundesenter i Allehelgens gate 5, og hos Innbyggerservice i Kaigaten 4.
  • Når høringen er avsluttet, blir mottatte merknader til planforslaget gjennomgått og konkrete forslag vurdert opp mot føringene som er lagt for arbeidet med planen.
  • Byrådet vil deretter legge saken frem for bystyret, som vedtar ny KPA.

Se alle vedleggene og send din elektroniske merknad på kunngjøringsiden.

LES OGSÅ: Ti ting du bør vite om planen som former Bergen

Bergen 2030

Logo for Bergen2030

Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.