Gå tilbake til:
Du er her:

Det er kommet inn over 600 innspill til høringsforslaget.Nå kan du se alle innspillene her.

Høringsfrist for kommuneplanens arealdel var 31. desember 2017. Det er kommet inn over 600 innspill, og du finner en oversikt over innspillene vedlagt i kolonnen til høyre. Via denne lenken får du innsyn i alle merknadene: Innsyn i merknadene

Kartfortellingen om Kommuneplanens arealdel viser deg hvor det er foreslått endringer i plankartet

KPA2016 angir en stram arealpolitikk basert på fortetting i sentrumsområder/senterområder rundt kollektivknutepunkt, i tråd med statlige føringer om bærekraft og nullvekst i biltrafikken. Visjonene og målene fra samfunnsplanen BERGEN 2030 (vedtatt i 2015) danner ryggraden i den nye kommuneplanens arealdel.

Temakart blågrønne strukturer

Byrådet vedtok i møte 14. desember 2017 å legge Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer ut til offentlig ettersyn, med merknadsfrist 17. februar. Lenke til kunngjøringen og temakartet:

Kartfortelling temakart blågrønne strukturer

Kunngjøring

Dette skjer videre

  • Når høringen er avsluttet, blir mottatte merknader til planforslaget gjennomgått og konkrete forslag vurdert opp mot føringene som er lagt for arbeidet med planen.
  • Byrådet vil deretter legge saken frem for bystyret, som vedtar ny KPA.

Se alle vedleggene på kunngjøringsiden.

LES OGSÅ: Ti ting du bør vite om planen som former Bergen

Bergen 2030

Logo for Bergen2030

Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.