Gå tilbake til:
Du er her:

1. Om konsekvensutredning for støy

Spørsmål og svar om konsekvensutredning for støy

I "Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)" er det vist til krav om konsekvensutredning for støy i tilknytning til KPA.

Spørsmål:

Hvor finner jeg slik konsekvensutredning?

Svar:

Se svar til spørsmål 2, underpunkt om støy.