Gå tilbake til:
Du er her:

3. Om definisjon av begrepene hybel og hybelleilighet

Spørsmål og svar om definisjon av begrepene hybel og hybelleilighet.

Bergen Byliv har spilt inn et ønske om at KPA gir klare definisjoner av begrepene hybel og hybelleilighet i § 9. Svaret er at «Fagetaten er skeptisk til at kommunen skal utvikle en egen definisjon av begrepet hybel.»

Spørsmål:

Er det mulig å få utdypet svaret og bakgrunnen for skepsisen?

Svar:

Bakgrunnen for fagetatens skepsis er at det blir jobbet med hyblifiserings-temaet på nasjonalt plan. Det kan være uheldig dersom kommunen utvikler en lokal juridisk definisjon som ikke samsvarer med nasjonale føringer som kanskje utvikler seg over tid. Det er ut fra denne vurderingen oppsummert at kommunen bør holde seg til nasjonal praksis og definisjon. Det er viktig å skape en felles forståelse for hva som ligger i begrepet både for kommunen og utbygger/eiere.