Gå tilbake til:
Du er her:

5. Om tilretteleggingen for publikumsrettet virksomhet på gateplan og byliv

Spørsmål og svar om tilretteleggingen for publikumsrettet virksomhet på gateplan og byliv.

I byrådssaken står det (s.21): "Som ett av flere viktige grep for å sikre levende bysentrum, stilles det krav om at det skal være "publikumsrettet virksomhet mot sentrale gater og byrom og aktive fasader på gateplan" i Sentrumskjerne (sone 1), jfr.par. 26.2.1 bokstav f. Kommuneplanen gir føringer for bruksformål, men kan samtidig ikke gi bestemmelser om aktivitetsplikt for å hindre at næringslokaler blir strålende tomme"..... "Det fremkommer her (Rapport fra DOGA) at næringslokaler kommer inn under en rekke regelverk og ulike myndigheters ansvarsfelt. Bergen Kommune vil gjennom dialog med næringsforeninger og sammen med andre myndigheter se på mulige løsninger som gir nødvendig fleksibilitet for tilrettelegging for publikumsrettet virksomhet på gateplan og byliv."

Spørsmål:

Hvilke positive virkemidler har Bergen Kommune som kan gi konkret insitament og føringer for å styrke tilretteleggingen for publikumsrettet virksomhet på gateplan og byliv?

Svar:

Bestemmelsene i KPA2018 stiller krav om at det skal reguleres til publikumsrettet virksomhet på gateplan. Konkrete insitament og føringer ut over dette er aktuelt å avklare av kommunen som eiendomsforvalter eller kommunens næringsavdeling.