Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis du som ansatt i Bergen kommune er i kontakt med mulig smittede

Helsepersonell, ansatte i skole og barnehage og andre med publikumskontakt, kan komme i kontakt med personer som kan være smittet. Her får du informasjon om hva du kan gjøre for smitteforebygging.

Det viktigste er å ivareta hygiene. Spredningen av viruset drives av personer som har symptomer. Du bør som alltid følge hygienerutiner når du er i kontakt med personer med symptomer på luftveisinfeksjon. 

Se informasjon fra Folkehelseinstituttet:  Hvordan forebygge smitte 

Råd til ansatte i barnehage og skole

Jobber du i skole eller barnehage? Klikk her

Råd til helsepersonell 

  • Tjenestesteder som har ansatte eller brukere som venter på prøvesvar, skal begrense aktiviteten i tjenestene i påvente av prøveresultatene. 
    Les mer om råd til helse og omsorg om å begrense aktivitet,

  • Ved kontakt med pasienter hvor det er indikasjon for testing, eller det er diagnostisert covid-19, benyttes kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR), frakk med lange ermer, hansker og øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir).

Ved kontakt med pasienter uten luftveissymptomer, er det ikke grunn til ekstra tiltak, men man følger vanlige basale smitteverntiltak. Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene ved smitte med koronavirus.  

Mer informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet 

Informasjon om testing

Se samlet informasjon om alle regler for ansatte i helse og omsorg