Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde fra Engensenteret av helsepersonell.
Bilde: Vibeke Blich

Korona-regler for ansatte i helse og omsorg

Enkelte særlige regler eller restriksjoner gjelder spesielt for ansatte i helse og omsorg.

Se beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet

Les mer om regler for ansatte i Bergen kommune.

Se siste endringer fra Folkehelseinsituttet.

Utvalgte regler for ansatte i helse og omsorg

  • Barnehager og barneskoler sørger for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten. Les mer om Bergen kommune sitt omsorgstilbud.
  • Helsedirektoratet har vedtatt at det ikke lenger er forbudt for helsepersonell som jobber med pasientbehandling å reise til utlandet, men at utenlandreiser frarådes. Det er 10 dager karantene ved hjemkomst.
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientrettet arbeid er en prioritert gruppe for testing for koronavirus. Les mer om testing
  • Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester, skal melde inn sin kompetanse for registrering. Det ligger nærmere informasjon på kommunens intranett Allmenningen om hvordan dette skal skje. Disse må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjeneste internt i Bergen kommune.

Nyttig informasjon for deg som jobber i helse og omsorg
 

Interne prosedyrer for covid - 19 (lenke til Allmenningen, kun tilgjengelig for ansatte som er innlogget)

Veiledning for riktig bruk av smittevernutstyr

Beredskapslager for helse og omsorg (lenke til Allmenningen, kun tilgjengelig for ansatte som er innlogget)

Lurt å begrense aktivitet i tjenestene når noen venter på prøveresultater.

Hvis du som ansatt er i kontakt med mulig korona-smittede

Helsedirektoratets råd for prioriteringer i helsetjenesten