Gå tilbake til:
Du er her:

Lurt å begrense aktivitet i tjenestene når noen venter på prøveresultater

Se rådene til tjenestesteder innen helse og omsorg som har ansatte eller brukere som venter på prøvesvar for koronaviruset.

Alle som venter på prøvesvar isoleres inntil prøvesvarene foreligger. Helsetjenestene gir informasjon om dette direkte til dem det gjelder. Denne artikkelen handler om hva andre ansatte og brukere som har vært i kontakt med den som testes, skal gjøre i påvente av at prøvesvarene foreligger.  

Økt andel i risikogruppene

- Helse- og omsorgstjenestene har en økt andel av brukere som er ekstra sårbare for å utvikle alvorlig sykdom dersom de blir smittet av koronaviruset. For å redusere risikoen for at mange i disse gruppene blir smittet, ber vi nå helse- og omsorgstjenesten om å begrense aktivitetene i tjenestene dersom de venter på prøvesvar for ansatte eller brukere, sier Kjell Wolff, kommunaldirektør i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Tiltak som kan settes inn

Det er opp til hvert enkelt tjenestested å vurdere hvilke begrensende tiltak som skal settes inn. Tiltakene avklares i linjen. Som hovedregel bør tiltaket bidra til at smitterisikoen reduseres. Dette innebærer at brukerne ikke bør utsettes for unødig fysisk nærkontakt med andre eller unødig smitterisiko ved inntak av mat og drikke. I noen tilfeller kan aktivitetene gjennomføres hvis nødvendige tilpasninger gjøres for å redusere smitterisikoen.

Ansatte skal melde fra

Ansatte som arbeider ved flere arbeidssteder skal melde fra til sine ulike ledere om at de jobber ved et arbeidssted der man venter på prøvesvar. Inntil prøveresultatene er klare skal arbeidsgiver legge til rette for at den ansatte ikke jobber andre steder enn på tjenestestedet hvor det er mistanke om smitte.

Hva skjer når resultatene er klare?

Dersom prøvesvarene viser at personen er koronasmittet vil de som har vært i kontakt med den smittede, bli kontaktet av helsetjenestene. De vil da få informasjon om hvordan de skal forholde seg videre.
Når den smittede ikke lenger er i isolasjon, kan vanlig aktivitet gjenopptas for ansatte og brukere , men husk at god håndhygiene fortsatt er viktig.

Les mer om hva ansatte bør gjøre når de er i kontakt med personer som kan være smittet.