Gå tilbake til:
Du er her:

Alle eksamener for 10. trinn er avlyst

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren.

Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring. Se udir.no for mer informasjon.

Standpunktvurdering

Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For at standpunktkarakterene i størst mulig grad skal være rettferdige og gis på likt grunnlag må karakterene være fastsatt i samsvar med læreplanen for faget og gjeldende regelverk. Dette kan være utfordrende hvis deler av arbeidet med kompetansemål og hovedområder skulle vært arbeidet med, kanskje på andre måter, i denne perioden. 

Standpunktkarakterene utgjør rundt 80 prosent av elevenes vitnemål, og er et uttrykk for elevenes kompetanse sett over en lengre periode. Kunnskapsdepartementet vil gi en generell dispensasjon fra kravene om skriftlige eksamenskarakterer på vitnemålet for årets avgangselever i Vg3 og 10. trinn i grunnskolen. 

Se regjeringens pressemelding