Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde
Bilde: Ashkan Rouzrokh

Barnehagene åpner med tiltak for gult nivå

Når barnehagene åpner igjen mandag, skal barna få en trygg start, samtidig som smitteverntiltakene overholdes. Tiltakene på gult nivå videreføres.

INFORMATION IN OTHER LANGUAGES

OPPDATERT ONSDAG 30. JULI

Etat for barnehage har laget retningslinjer for barnehagene om hvordan hverdagen i barnehagenen skal organiseres.

Gult nivå

Regjeringen har kategorisert koranapandemien i tre ulike nivå, rød, gul og grønn. Nå skal vi over fra rødt til gult nivå. Følgende tiltak er gjeldende ved gult nivå:
1) Ingen syke skal møte i barnehagen
2) God hygiene og forsterket renhold
3) Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming). Hele avdelinger regnes som en kohort. Faste ansatte per kohort. Unngå trengsel og store samlinger. Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter. Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter.

Slik blir hverdagen i de kommunale barnehagene

Åpningstid

Barnehagene skal ha normal åpningstid under gult nivå.

Levering og henting

Foresatte kan følge barna inn i barnehagen. Det er viktig med lokale tilpasninger som hindrer trengsel i garderoben. Barnehagen kan fortsatt legge til rette for levering og henting ute der det er hensiktsmessig.

Barnehagetilvenning

Ved gult nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig. Barn og foresatte kan få bli kjent med resten av barnehagen, men helst når de andre barna er ute.

Måltid

Barna skal ha med matpakke til alle måltider. Barna får servert drikke.

Hygiene og smittevern

Alle barn og ansatte skal være hjemme ved påvist smitte eller ved symptomer på sykdom. Videre tiltak for å hindre smitte, er god hånd- og hostehygiene. Barn og ansatte bør vaske hender eller benytte antibac før og etter måltid/mathåndtering, etter stell og toalettbesøk, etter kontakt med kroppsvæsker (eks. pusset nesen), etter kontakt med dyr og ved synlig skitne hender.
Antibac kan være skånsomt for huden og ved behov er et godt alternativ til håndvask, men har redusert effekt når hendene er våte eller synlig skitne. Det oppfordres også til å smøre hendene ved behov. 
Ved hosting og nysing anbefales det å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for barn/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.

Renhold

Under gult nivå skal barnehagene ha forsterket renhold. Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte. Det er ikke behov for vask av utendørs lekeapparater eller leker som brukes utendørs. Det viktigste er rene hender før og etter lek utendørs, og før spising. Rutiner og lokale renholdsplaner tilpasses den enkelte barnehage.

Redusert kontakthyggpighet mellom personer

Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. Ansatte bør vaske hender etter kos og trøst. Barnehagene skal fortsette å organisere barnegruppene i kohorter. På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort men samtidig ha flere tiltak for å redusere kontakt og tilstrebe avstand mellom ansatte og barna. For basebarnehager/barnehager med hjemområde, må barna deles inn i grupper tilsvarende avdelinger.
Det tillates nå mer kontakt mellom barn fordi de i mindre grad har betydning for smittespredningen. Det er mulig å etablere et samarbeid mellom 2 kohorter for praktisk gjennomføring av dagen og for at ansatte kan ta pauser. Samarbeidet bør fortrinnsvis foregå utendørs.

Uteområder

Det anbefales å dele lekeplassen i soner. Kohorter som ikke samarbeider bør ha hver sine oppholdsområder dersom de er ute samtidig. Brukes områdene etter hverandre er det ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte. Barnehager kan legge til rette for flere utegrupper, der dette lar seg gjøre.

Andre tiltak for å redusere kontakthyppigheten mellom personer

- Økt bruk av utetid
- Minst mulig blanding av kohorter
- Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter
- Foresatte må holde 1 meters avstand mellom ansatte og andre foresatte
- Ansatte må tilstrebe minst 1 meter avstand til kollegaer og foresatte
- Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
- Begrenset bruk av offentlig transport til og fra barnehagen
- Barna skal ikke dele mat og drikke
- Barna bør spise i sine kohorter.

Sykdom og risikogrupper

Ingen skal møte i barnehagen hvis de har symptomer eller er syke. Barn og ansatte skal ikke møte i barnehagen: - med luftveissymptomer * - har bekreftet covid-19 - som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19
Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i barnehagen.
Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt. Ved symptomer skal barna hentes så raskt det lar seg gjøre. Barn må være hjemme til de har vært symptomfri et døgn.

Regjeringen har følgende liste over risikogrupper. Personer i disse gruppene må avklare med sin lege om de kan komme på skolen.

Norsk barnelegeforening mener at de fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Mer informasjon på legeforeningen sine nettsider.

- Trygt å sende barna i barnehagen

- Det er trygt å sende barna i barnehagen, sier kommunens smittevernoverlege Karina Koller Løland. Her forklarer hun hvordan viruset smitter og svarer på spørsmål knyttet til barnehageåpningen:


Video for barn og voksne

Koronaviruset gjør at dagene i barnehagen blir litt annerledes enn det en er vant til fra før. Noen av de viktigste endringene ser du her.

(artikkelen fortsetter under videoen)

 

Har du spørsmål om smitteverntiltak, ring kommunens informasjonstelefon om koronavirus på 55 56 77 00 

Har du spørsmål om barnets eller din egen helse, kontakt fastlegen din. 

Vi informerer under barnehage og skole på  bergen.kommune.no/koronavirus