Gå tilbake til:
Du er her:
Byrådsleder Roger Valhammer orienterer pressen
Byrådsleder Roger Valhammer orienterer pressen om de nyeste tiltakene for å begrense koronasmitten i Bergen.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner er fortsatt stengt

For å begrense koronasmitten, er alle skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stengt fra torsdag 12. mars klokken 18.00. Stengingen er forlenget og gjelder til og med 13. april.

Information about the closure in English, Arabic, Somali, Kinyarwanda, Polish, Tigrinja and Swahili.  (not updated)

OPPDATERT TIRSDAG 24. MARS:

Tirsdag 24. mars besluttet myndighetene at tiltakene som regjeringen har satt i verk, skal forlenges til over påskeferien. Stengingen omfatter barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner. Det omfatter også private skoler og barnehager. 

Arrangementer innen kultur og idrett er avlyst. I tillegg er blant annet idrettsanlegg og svømmehaller stengt. Kulturskolen er også stengt.

Omsorgstilbud

Kommunen har et omsorgstilbud for elever opp til 12 år på sin barneskole og for barn i sin barnehage. Omsorgstilbudet skal gjøre det mulig at foresatte som har en samfunnskritisk funksjon, som for eksempel arbeid innen helsevesenet og transportnæringen, fortsatt kan utføre denne. Mer informasjon om ulike yrkesgrupper tilbudet gjelder, finner du på helsedirektoratet.no . Kommunen har også et tilbud til barn med særlige behov. Les mer om omsorgstilbudet

Temaside koronavirus

Ikke grunnlag for sykemelding

Praktiske problemer med barnepass som oppstår som følge av stengte barnehager og skoler, gir ikke grunnlag for sykemelding. Fastlegene må bruke sine ressurser på syke pasienter, og det er viktig at de ikke belastes med forespørsler om sykemelding fra friske personer som er hjemme på grunn av stengte barnehager og skoler. 
Informasjon fra NAV om rett til omsorgspenger

Ved smitteutbrudd på skole eller barnehage

Dersom en elev eller ansatt får påvist smitte, vil smittevernkontoret ta direkte kontakt med barnehage eller skolen for å avklare videre tiltak i samarbeid med styrer eller rektor. I slike tilfeller må styrer eller rektor også kontakte egen etat for oppfølging. Foreldre og andre berørte vil da få nødvendig informasjon direkte.

Symptomer på smitte

Symptomer på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner: feber, hoste, brystsmerter, sår hals og pustevansker.

De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Mange barn kan imidlertid bli redde når de hører om koronavirus. Det er viktig å snakke med barna og gi faktabasert kunnskap om sykdommen og opplæring i god håndhygiene. Det er også viktig å holde barna hjemme ved sykdom for å hindre spredning av smitte.

Er du syk og mistenker koronaviruset? 

Om regler for karantene og isolasjon

Folkehelseinstituttets råd om barns samvær med andre når skolen er stengt

Har du spørsmål?

Har du lest igjennom hele saken og fortsatt har spørsmål, kan du kontakte Innbyggerservice på telefon 55 56 55 56