Gå tilbake til:
Du er her:
Tegning på SFO
Illustrasjonsbilde fra tegneaktivitet på SFO. Bildet er tatt før koronarestriksjonene ble innført.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Fakturering og oppsigelse

Fra 27. april krever kommunen ordinær foreldrebetaling. Det er fremdeles mulig å søke redusert foreldrebetaling.

Det vil ikke bli krevd foreldrebetaling for omsorgstilbud eller SFO-tilbud i perioden 14.-27. april. 

Fra 27. april vil kommunen kreve ordinær foreldrebetaling.
Det er fremdeles mulig å søke redusert foreldrebetaling.

Oppsigelse av SFO

Følgende ligger dermed til grunn for resten av dette skoleåret:

  1. Midlertid endring av oppsigelsestid fra 1 måned til 2 uker
  2. Oppsigelsestid starter 1. mai for plasser sagt opp i april
  3. Oppsigelsestiden starter på oppsigelsesdato for plasser sagt opp i mai
  4. Oppsigelse etter 8. mai innebærer at det må betales til og med juni måned.

Les den politiske saken

Fakturering av barnehage og SFO

Byrådet har besluttet at foresatte ikke skal betale for SFO og kommunal barnehageplass når disse tilbudene var stengt. Foreldrebetalingen ble gjenopptatt når barnehager og SFO gjenåpnet.

Det betyr at kommunale barnehageplasser vil bli fakturert fra og med 20. april, mens plasser i kommunale SFO vil bli fakturert fra og med 27. april. Det vil ikke bli fakturert matpenger verken for barnehager eller SFO.

Foresatte, der begge har kritisk samfunnsfunksjon som kvalifiserer for omsorgstilbud til elev på 5.-7.trinn (frem til fylte 12 år), skal ikke betale for omsorgstilbudet.

For sårbare elever og elever med særskilte omsorgsbehov på 5.-10.trinn vil det ikke bli fakturert for omsorgstilbudet.

Mulig å søke moderasjon

Familier som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer, kan nå være kvalifisert til å søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO. Se mer informasjon om redusert pris for barnehage og redusert pris for SFO

Omsorgstilbud for barn i barnehage og skole