Gå tilbake til:
Du er her:

Feil på egenbetalingfaktura for barnehage og SFO i mai

Egenbetalingsfaktura for barnehage og SFO for mai er nå sendt ut. På grunn av en feil er matpenger beklageligvis også blitt inkludert på denne fakturaen på tross av det ikke serveres mat.

Dette vil bli korrigert ved at neste faktura blir redusert med et tilsvarende beløp. Vi ber derfor om at fakturaen for mai betales som utsendt og beklager de ulempene dette medfører.

Foreldre som har sagt opp plassen innen 8. mai og som dermed ikke har noen faktura som feilen kan rettes på, vil få en kreditnota. Disse kan rette en henvendelse på epost til Skole.Betaling@bergen.kommune.no for å få ordnet dette.