Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde
Bilde: Ashkan Rouzrokh

Gult nivå i barnehagene frem til sommeren

Barnehagene er på gult nivå. Ved behov kan det bli innført rødt nivå i enkelte barnehager. Dette kjennetegner de ulike nivåene.

OPPDATERT 28. MAI: Etter smittevernoverlegens anbefaling beholdes gult nivå i kommunale skoler og barnehager frem til sommerferien. For barnehagene gjelder det til og med 9. juli. 

INFORMATION IN OTHER LANGUAGES
Information to parents: Kindergarten procedures at yellow action level
Information for parents: Kindergarten procedures at red level

Barnehage på gult nivå:

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
 2. God hygiene
 3. Reduser kontakt mellom personer
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemming)
  • Vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdag

Barnehage på rødt nivå:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte
  • Dele inn barna i mindre kohorter
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Sikre avstand mellom kohoter som ikke samarbeider
  • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
  • To kohorter kan samarbeide
  • Unngå samlinger med mer enn so samarbeidene kohorter
  • Avstand mellom ansatte i ulike kohorter (minst én meter)
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

Åpningstider

Reduserte åpningstider 08:30 – 15:30

Måltid i barnehage

Barna skal spise frokost hjemme og må ha med matpakke til lunsj. De får servert drikke. Barn skal ikke dele mat og drikke

Levering og henting av barn

 • Ansatte i barnehagen tar imot barn og foresatt ute.
 • Begrense tiden foreldre/foresatte er på barnehagens område
 • Anbefales bruk av munnbind ved levering/henting

Vi er opptatt av at behovet for nærhet og god omsorg hos barna skal ivaretas, samtidig som vi tilstreber å oppnå et best mulig smittevern innenfor tiltaksnivåene.

Mer informasjon om grønt, gult og rødt nivå finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Les mer om testing og symptomer

Se ellers veileder for barnehage og skole på Helsedirektoratet sine nettsider

Har du spørsmål om helse eller tiltak?

Har du spørsmål om smitteverntiltak, ring kommunens informasjonstelefon om koronavirus på 55 56 77 00 

Har du spørsmål om barnets eller din egen helse, kontakt fastlegen din.