Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde fra Apeltun skole
GULT NIVÅ: Skolene er på gult nivå, men ved behov kan det bli innført rødt nivå på enkelte skoler. Bildet er fra Apeltun skole.
Bilde: Nina Johnsen

Gult nivå på skolene frem til sommerferien

Skolene er på gult nivå. Ved behov kan det bli innført rødt nivå på enkelte skoler. Dette kjennetegner de ulike nivåene.

OPPDATERT 28. MAI: Etter smittevernoverlegens anbefaling beholdes gult nivå i kommunale skoler og barnehager frem til sommerferien.

Skolene på gult nivå:

 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • God hygiene og forsterket renhold.
 •  Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming). Hele klasser regnes som en kohort. Unngå trengsel og store samlinger. Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter. Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter.
 • Det anbefales fra smittevernmyndighetene at det brukes munnbind ved henting og levering i barnehage og SFO.

Skolene på rødt nivå: 

 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • God hygiene og forsterket renhold.
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Dele klasser inn i mindre kohorter.
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig.
 • Tilstrebe samme kohorter på SFO som i skolen.
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter.
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

Mer informasjon på nettsidene til Utdanningsdirektoratet som beskriver skillet grønt, gult og rødt nivå.

Mer om testing og test av barn leser du her

FLERE SPRÅK/MORE LANGUAGES: