Gå tilbake til:
Du er her:
Roger Valhammer og Endre Tvinnereim
- TRYGT: Byrådsleder Roger Valhammer og skolebyråd Endre Tvinnereim takket elever og lærere for innsatsen de siste ukene, og informerte om hvordan de legger opp til en gradvis og trygg gjenåpning av skolene for alle elevene.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Legger opp til gradvis gjenåpning av bergensskolen

Fra tirsdag 12. mai åpner skolene igjen for 7. og 10. trinn. Resterende trinn begynner fra torsdag 14. mai. Noen elever må fremdeles belage seg på hjemmeskole noen dager i uken.

– Jeg er glad for at samfunnet gradvis kan åpne igjen, og ikke minst at det er barn og skolene som er prioritert. Fellesskapet oppleves best i fellesskap. Å komme tilbake til en skolehverdag der vi lærer og utvikler oss i fellesskap er viktigere enn noensinne. Alle skal være trygge på at vi legger opp til en trygg skolehverdag, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Information in English and other languages

På en pressekonferanse gjorde byrådslederen og byråd for barnehage, skole og idrett rede for hvordan byrådet vil gjenåpne skolene.

- Jeg er takknemlig over hvordan elever, lærere og foreldre har håndtert en annerledes hverdag. Og jeg er også takknemlig for den stå-på-viljen jeg ser ute på skolene. I Bergen blir det en gradvis gjenåpning. Skolene er forskjellige. Derfor blir det lokale tilpasninger innenfor rammen av et forsvarlig smittevern, sier byråd Endre Tvinnereim.

Han oppfordrer elever og foreldre til å følge med informasjon fra sin lokale skole.
 

Slik blir gjenåpningen i bergensskolen

 • 7. og 10. trinn er avgangstrinn på barne- og ungdomsskolen og vil derfor bli prioritert først. Alle elevene på 7. og 10. trinn starter tirsdag 12. mai 2020.
 • De øvrige trinnene (5., 6., 8. og 9. trinn) starter fra torsdag 14. mai 2020. 
 • 1.- 4. trinn, omsorgstilbudet og SFO-tilbudet fortsetter som før. 
 • For å opprettholde smittevernet i tråd med veilederen til regjeringen, vil gjenåpningen skje med noen tilpassinger for å sikre nok bemanning og areal til elevene.  

SE OGSÅ: Slik blir hverdagen og rutinene på skolene
 

Lokale variasjoner på skolene

På grunn av gjeldende smittevernregler- og råd, vil det i noen tilfeller ikke være nok bemanning eller areal til at alle skolens elever kan være på skolen samtidig. Det blir derfor nødvendig å gjøre en lokal vurdering på den enkelte skole: 

De skolene som har tilstrekkelig plass og bemanning åpner for hele mellomtrinnet og ungdomstrinnet torsdag 14. mai. 

De skolene som ikke har tilstrekkelig plass eller tilgang på alternative lokaler, åpner opp etter følgende ordning fra den 14.mai:  

 • 7. og 10. trinn skal prioriteres og skal være på skolen hver dag. 
 • De andre elevene på 5.- 10. trinn skal være på skolen minimum halvparten av dagene i løpet av en 14. dagers periode. Opplæring i hjemmet fortsetter de dagene det ikke er undervisning på skolen. 
 • 5. og 8. trinn møter på skolen to dager i oddetallsuker, og tre dager i partallsuker.
 • 6. og 9. trinn er på skolen to dager i partallsuker, og tre dager i oddetallsuker. På skoler hvor ikke alle trinn kan være på skolen samtidig innebærer dette at 6. og 9. trinn har første skoledag torsdag 14. mai, mens 5. og 8. trinn har første skoledag fredag 15. mai.
   

  Oddetallsuker er uker som 1, 3, 5 osv. Partallsuker er uker som 2, 4, 6 osv.

Fordi det er ulikt hvor stort areal den enkelte skole har tilgjengelig vil tilbudet ikke bli likt på alle skolene. Skoledagens lengde kan variere. Organiseringen vil være i tråd med opplæringsloven og "Midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19".
 

Bruk av alternative lokaler 

Det er den enkelte skole som må vurdere om det er behov for å ta i bruk alternative tilleggslokaler for å oppfylle smittevernregler og råd.|

Når skolene vurderer lokaler, skal de vise skjønn og vurdere dem etter opplæringsloven og andre regler. Også trafikale forhold må vurderes.

Les byrådssaken