Gå tilbake til:
Du er her:

Myker opp reglene om smittevern ved skoleskyss

Utdanningsdirektoratet har myket opp reglene om smittevern ved skoleskyss slik at alle barn og unge som er avhengige av skoleskyss, fremdeles skal kunne få dette tilbudet.

Det betyr at dersom barn og unge må ha skoleskyss for å komme på skolen, kan de sitte nærmere hverandre en én meter.

Utdanningsdirektoratet har kommet med en presisering når det gjelder skoleskyss:

«I veileder om smittevern for barnetrinn 1 – 7 og for ungdomstrinn og videregående opplæring er det krav til gjennomføring av skoleskyss. Her står det at elever bør sitte på annethvert sete, men at elever fra samme kohort eller samme husholdning kan sitte sammen. For gult tiltaksnivå åpner også veilederen for å gjøre lokale vurderinger».

Fylkesmannen påpeker at det dette betyr at retten til opplæring og rett til skuleskyss skal gå foran avstandskravet i smittevernrettleiaren for kollektivtrafikk, der avstandskravet er til hinder for å frakte barn og unge til skolen.

Les mer på Fylkesmannen sine nettsider.